Όροι χρήσης

Αυτοί είναι οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για όλες τις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η Deutsche Lufthansa AG, και συγκεκριμένα τη lufthansa.com (εφεξής θα αναφέρεται ως "ιστόσελίδα της Lufthansa").

Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της Lufthansa iD εδώ: Όροι χρήσης της Lufthansa iD

1. Γενικά

Ο ιστοσελίδα της Lufthansa ελέγχεται από την Deutsche Lufthansa AG, Venloer Strasse 151-153, 50672 Κολωνία, (αναφέρεται παρακάτω ως "Lufthansa").

Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Η χρήση του ιστότοπου της Lufthansa υποδεικνύει ότι συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν, επίσης, όταν κάνετε χρήση του ιστότοπου της Lufthansa, ή τμημάτων αυτού, από άλλους ιστότοπους που παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Lufthansa, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου.

2. Δικαιώματα κυριότητας

Όλα τα δικαιώματα  εμπορικών σημάτων, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα περιεχόμενα του ιστότοπου της Lufthansa (καθώς και η οργάνωση και ο σχεδιασμός του ιστότοπου), μαζί με τον υποκείμενο κώδικα λογισμικού, ανήκουν στην Deutsche Lufthansa AG ή στους δικαιοπαρόχους της. Απαγορεύεται η εν μέρει ή  ολοκληρωτική  αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, χρήση ή αναπαραγωγή σε άλλη μορφή περιεχομένου του ιστότοπου της Lufthansa ή του υποκείμενου κώδικα λογισμικού, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Deutsche Lufthansa AG.

3. Επιτρεπόμενη χρήση

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου της Lufthansa (συμπεριλαμβανομένης της μηχανής κρατήσεων) παρέχονται με αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση στον έλεγχο της διαθεσιμότητας αγαθών και υπηρεσιών για το ταξίδι σας (π.χ. το πρόγραμμα πτήσεων), τη διεξαγωγή νόμιμων κρατήσεων και χρήσης του ηλεκτρονικού check-in ή τη συναλλαγή με τους προμηθευτές. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και για τους νομίμως επιτρεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, δηλώνετε τη συμφωνία σας στα ακόλουθα:

  • 3.1 Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου της Lufthansa με τρόπο που προκαλεί παράβαση των δικαιωμάτων κυριότητας άλλων.
  • 3.2 Απαγορεύεται η χρήση συσκευών, μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που θα μπορούσαν να παρέμβουν στη λειτουργία του ιστότοπου της Lufthansa. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση αρχείων που είναι μολυσμένα με ιούς.
  • 3.3 Απαγορεύεται να ενεργείτε με τρόπο που θα επιφέρει αδικαιολόγητο ή υπερβολικό φορτίο στην υποδομή της Lufthansa.
  • 3.4 Απαγορεύεται να εμποδίζετε, να αντικαθιστάτε ή να τροποποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τη Lufthansa ή με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλείτε δυσλειτουργία στον ιστότοπο της Lufthansa.
  • 3.5 Απαγορεύεται να αναπαράγετε πληροφορίες από τον ιστότοπο της Lufthansa για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την παροχή τιμών για πτήσεις της Lufthansa σε άλλον ιστότοπο ή άλλον ηλεκτρονικό διακομιστή. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, χρήση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενου που απορρίφθηκε από τον ιστότοπο της Lufthansa με τη βοήθεια "robot", άλλων τεχνολογιών μηχανών αναζήτησης ή άλλων αυτόματων μηχανισμών.
  • 3.6 Απαγορεύεται η απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε από τα δίκτυά μας, με οποιονδήποτε τρόπο.
  • 3.7 Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων, ψευδών ή δόλιων κρατήσεων, συγκεκριμένα κρατήσεων που πληρώνονται με πιστωτικές κάρτες ή στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που ανήκουν σε τρίτο άτομο, το οποίο δεν έχει συναινέσει σε αυτό.

4. Συνέπειες ανάρμοστης χρήσης

Διαφυλάττοντας τα λοιπά δικαιώματά μας (ανεξάρτητα από το αν βασίζονται στον νόμο ή σε άλλους κανονισμούς), διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς ενημέρωση ή/και να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο της Lufthansa, εφόσον έχετε παραβεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

5. Αλλαγές στον ιστότοπο

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε βελτιώσεις ή τροποποιήσεις σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και άλλα περιεχόμενα στον ιστότοπο της Lufthansa, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

6. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από τη Lufthansa. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν υποστηρίζουμε αυτούς τους ιστότοπους και διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας δια του παρόντος από το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που καλύπτει η Lufthansa και σε όλο το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων στους οποίους οδηγούν οι σύνδεσμοι αυτοί.

Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης συνδέσμου που οδηγεί σε άλλους ιστοτόπους μόνο εφόσον παρέχεται η ρητή και γραπτή συγκατάθεσή μας και απόσυρσης τη συγκατάθεσής μας για κάποιον σύνδεσμο ανά πάσα στιγμή.

7. Νόμιμη αποποίηση ευθυνών

Η Lufthansa δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα τρίτα μέρη (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες, ταξιδιωτικοί πράκτορες, φορείς διαχείρισης αεροδρομίου, χρήστες ιστότοπου). Οι ισχυρισμοί κατά της Lufthansa για ανάληψη ευθυνών σχετικά με υλικές και μη υλικές ζημίες, που προκλήθηκαν με τη χρήση ή μη χρήση των παρόντων πληροφοριών , αποκλείονται, εκτός και αν υπάρχουν αποδείξεις για εκ προθέσεως υπαιτιότητα ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της Lufthansa.

8. Αποθήκευση διευθύνσεων IP

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Lufthansa, ο διακομιστής ιστού μας αποθηκεύει αυτόματα την διεύθυνση IΡ του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τον ιστότοπο από τον οποίο συνδέεστε, τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα κρατήσουμε την αποθηκευμένη διεύθυνση IP κατ’ επιταγήν του αστικού δικαίου και για την επίλυση τυχόν ποινικών αδικημάτων.