Έντυπο σχολίων και επικοινωνίας και λοιπά έντυπα

Αποζημίωση και επιστροφή δαπανών σε περίπτωση προβλημάτων στην εκτέλεση πτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης εάν επηρεάζεστε από προβλήματα στην εκτέλεση πτήσεων.

Επιστροφή δαπανών σε περίπτωση προβλημάτων διαχείρισης αποσκευών

Σε περίπτωση προβλημάτων διαχείρισης αποσκευών, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή δαπανών.

Σχόλιο σχετικά με προηγούμενη πτήση

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την ταξιδιωτική εμπειρία σας σε προηγούμενη πτήση, αν έχετε απορίες ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια αναφορά που έχετε ήδη υποβάλει ή θέλετε να εκφράσετε την ικανοποίησή σας, μπορείτε να το κάνετε εδώ.

Άλλα έντυπα επικοινωνίας

Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις τεχνικές πλατφόρμες μας ή επιθυμείτε ένα voucher πτήσης, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ένα από τα έντυπα επικοινωνίας μας.

Loading...

Προσοχή:

Για τη σωστή επεξεργασία του αιτήματός σας, μην αμελείτε να δηλώνετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας (μπορείτε να τα παραλείψετε αν έχετε αριθμό Miles & More ή Lufthansa ID).

Επίσης παρακαλούμε να αναφέρετε τον αριθμό 13 ψηφίων του εισιτηρίου σας (220-XXXXXXXXXX), τον εξαψήφιο κωδικό κράτησης (π.χ. YX12AB), και αν έχετε ερώτημα σχετικά με σχόλιο που έχετε ήδη υποβάλει, τον οκταψήφιο κωδικό αναφοράς του σχολίου (π.χ. Feedback ID 12345678). Σε περίπτωση προβλήματος διαχείρισης αποσκευής, θα χρειαστούμε τον κωδικό αναφοράς (PIR) της δήλωσης απώλειας (π.χ. FRALH12345). Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Περισσότερες επιλογές επικοινωνίας