Στόλος της Lufthansa

Σχεδιαγράμματα καθισμάτων και άλλες πληροφορίες για τον στόλο της Lufthansa

Στόλος διηπειρωτικών πτήσεων

Εδώ, μπορείτε να βρείτε τα σχεδιαγράμματα καθισμάτων και τα τεχνικά δεδομένα για τον στόλο διηπειρωτικών πτήσεων.

Πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων

Εδώ, μπορείτε να βρείτε τα σχεδιαγράμματα καθισμάτων και τα τεχνικά δεδομένα για τον στόλο πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων.

Το Boeing 787 της Lufthansa

Βιώσιμο, μοντέρνο, καινοτόμο - ανακαλύψτε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου Boeing 787 Dreamliner.

A350 Air to Air Rendering

Το Airbus A350 της Lufthansa

Ανακαλύψτε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των νέων A350, όπως τους γενναιόδωρους χώρους, τις μεγαλύτερες οθόνες και τον πρωτοποριακό φωτισμό.