Γενική ενημέρωση για τις προϋποθέσεις εισόδου

Απαιτήσεις εισόδου για τον προορισμό σας

Οι κανονισμοί εισόδου για διάφορες χώρες μπορεί να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αφού εισαγάγετε εδώ τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στον προορισμό σας και τα κέντρα τεστ για Covid-19.

Κάθε επιβάτης οφείλει να έχει ενημερωθεί για τους τρέχοντες κανονισμούς εισόδου και εξόδου και να έχει μαζί του τα απαιτούμενα έγγραφα. Η Lufthansa δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι’ αυτό. Οι επιβάτες υποχρεούνται επίσης να συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις βίζες για τους ίδιους και τα παιδιά τους, καθώς και να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς των χωρών από, προς ή πάνω από τις οποίες θα ταξιδέψουν.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για τις απαιτήσεις εισόδου στις αντίστοιχες χώρες προορισμού:

  • Για όλους τους επιβάτες οπουδήποτε στον κόσμο: μπορείτε να ενημερώνεστε για τις προϋποθέσεις εισόδου από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προορισμού.
  • Οι Γερμανοί πολίτες μπορούν να βρουν πληροφορίες στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών
    Λάβετε υπόψη ότι οι προϋποθέσεις βίζας, μετεπιβίβασης και εισόδου είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και υπόκεινται σε αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή.

* Η Lufthansa καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι διαδικασίες εισόδου δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Lufthansa. Δεδομένου ότι οι κανονισμοί εισόδου αλλάζουν συνεχώς στις διάφορες χώρες, η Lufthansa δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.