Προϋποθέσεις για τη μεταφορά ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων

Εάν ταξιδεύετε με ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο, σας ενημερώνουμε ότι η μεταφορά του υπόκειται στους διεθνείς κανονισμούς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αναπηρικά αμαξίδια με κλειστού τύπου μπαταρία ξηρών στοιχείων ή τύπου τζελ

Η μεταφορά τους επιτρέπεται ως

 • Παραδοτέα αποσκευή: Ναι
 • Χειραποσκευή: Όχι

Απαιτείται έγκριση από τον αερομεταφορέα.Απαιτείται η τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Η μπαταρία πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο ή στο βοήθημα κινητικότητας.
 • Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να είναι μονωμένοι για την αποτροπή βραχυκυκλώματος, π.χ. εγκατεστημένοι μέσα σε κουτί μπαταρίας.

 

Για τις μπαταρίες που είναι σχεδιασμένες για να αφαιρούνται, π.χ. στην περίπτωση πτυσσόμενων αμαξιδίων, ισχύουν επίσης τα παρακάτω:

 • Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί.
 • Η μπαταρία πρέπει να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα με μόνωση των ακροδεκτών (π.χ. με εφαρμογή μονωτικής ταινίας στους εκτεθειμένους πόλους).
 • Η μπαταρία που έχει αφαιρεθεί πρέπει να μεταφέρεται μέσα σε ανθεκτική συσκευασία στο αμπάρι.

Αναπηρικά αμαξίδια με μπαταρία ιόντων λιθίου, κλειστού τύπου

Η μεταφορά τους επιτρέπεται ως

 • Παραδοτέα αποσκευή: Ναι
 • Χειραποσκευή: Όχι, εκτός από τις αφαιρούμενες μπαταρίες, οι οποίες επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο στη χειραποσκευή.

Απαιτείται έγκριση από τον αερομεταφορέα.Απαιτείται η τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Η μπαταρία πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο ή στο βοήθημα κινητικότητας.
 • Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να είναι μονωμένοι για την αποτροπή βραχυκυκλώματος, π.χ. εγκατεστημένοι μέσα σε κουτί μπαταρίας.
 • Οι μπαταρίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του «Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων του ΟΗΕ» (UN Manual of Tests and Criteria), Μέρος III, Ενότητα 38.3. Κατά την κράτηση ή το check-in στο αεροδρόμιο, πρέπει να υποβάλλονται τα σχετικά αποδεικτικά, π.χ. πιστοποιητικό του κατασκευαστή ή προσωπική έγγραφη βεβαίωση.

 

Για τις μπαταρίες που είναι σχεδιασμένες για να αφαιρούνται, π.χ. στην περίπτωση πτυσσόμενων αμαξιδίων, ισχύουν επίσης τα παρακάτω:

 • Η μπαταρία πρέπει να έχει αφαιρεθεί.
 • Η μπαταρία πρέπει να προστατεύεται από βραχυκύκλωμα με μόνωση των πόλων της (π.χ. με μονωτική ταινία στους εκτεθειμένους πόλους).
 • Οι μπαταρίες πρέπει να είναι ξεχωριστά συσκευασμένες σε προστατευτική θήκη του επιβάτη.
 • Τα βατώρια της μπαταρίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 300 Wh.
 • Ο χρήστης μπορεί να μεταφέρει μόνο μία εφεδρική μπαταρία έως 300 Wh ή δύο εφεδρικές μπαταρίες έως 160 Wh η καθεμία.
 • Οι μπαταρίες πρέπει να μεταφέρονται ως επιπλέον χειραποσκευή.

Αναπηρικά αμαξίδια που κινούνται με υγρή μπαταρία

Η μεταφορά τους επιτρέπεται ως

 • Παραδοτέα αποσκευή: Ναι
 • Χειραποσκευή: Όχι

Απαιτείται έγκριση από τον αερομεταφορέα.


Απαιτείται η τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Η μπαταρία πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένη στο αναπηρικό αμαξίδιο ή στο βοήθημα κινητικότητας.
 • Η μπαταρία πρέπει να έχει αποσυνδεθεί.
 • Οι πόλοι της μπαταρίας πρέπει να είναι μονωμένοι για την αποτροπή βραχυκυκλώματος, π.χ. εγκατεστημένοι μέσα σε κουτί μπαταρίας.
 • Η μπαταρία γίνεται δεκτή μόνο όταν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση. Εάν αυτό δεν γίνεται, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται. Το αναπηρικό αμαξίδιο γίνεται δεκτό χωρίς την μπαταρία. Στη συνέχεια, η μπαταρία μπορεί να αποσταλεί μόνο ως φορτίο.