Δικαιώματα επιβατών

Αγαπητέ επιβάτη,

Σε περίπτωση ακύρωσης ή σημαντικής καθυστέρησης της πτήσης σας ή εάν δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση σε πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση, μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2005. Η αεροπορική εταιρεία στην πτήση της οποίας σημειώθηκε η ανωμαλία είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

Ισχύς

Ο Κανονισμός ισχύει

 • για επιβάτες των οποίων η προγραμματισμένη πτήση αναχωρεί από κράτος μέλος της ΕΕ ή για επιβάτες των οποίων η προγραμματισμένη πτήση πραγματοποιείται με αεροπορική εταιρεία της ΕΕ και αναχωρεί από τρίτη χώρα προς μια χώρα της ΕΕ, εφόσον οι επιβάτες δεν έχουν λάβει αποζημίωση ή οικονομική υποστήριξη στην εν λόγω τρίτη χώρα,
 • μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση στη σχετική πτήση
 • μόνο (εκτός από την περίπτωση ακύρωσης πτήσης) υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιαστείτε για check-in την καθορισμένη ώρα ή, εάν δεν έχει προσδιοριστεί η ώρα, το αργότερο 45 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης,
 • μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ταξιδεύετε με ναύλο που είναι διαθέσιμος στο κοινό.

Καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, καθυστέρηση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η προγραμματισμένη αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ., τουλάχιστον τρεις ώρες για πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ. και για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός ΕΕ καθώς και δύο ώρες για πτήσεις έως 1.500 χλμ. Όταν αναμένεται σημαντική καθυστέρηση της πτήσης σας, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να σας φροντίσει.

Η φροντίδα περιλαμβάνει γεύματα και ποτά σε εύλογη σχέση με τον χρόνο αναμονής, πιθανώς διαμονή σε ξενοδοχείο μαζί με τα έξοδα μεταφοράς και τη δυνατότητα να κάνετε δύο σύντομα τηλεφωνήματα ή να στείλετε δύο φαξ ή email. Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση φροντίδας εάν φέρετε ευθύνη για περαιτέρω καθυστέρηση της πτήσης αναχώρησης. Στην περίπτωση καθυστέρησης άνω των πέντε ωρών, δικαιούστε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου σας εντός επτά ημερών για το μέρος του ταξιδιού που δεν ολοκληρώθηκε ή για το μέρος του ταξιδιού που ολοκληρώθηκε, σε περίπτωση που δεν επετεύχθη ο σκοπός του ταξιδιού λόγω της καθυστέρησης και, κατά περίπτωση, μια πτήση επιστροφής στο πρώτο σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό.

Δικαιούστε αποζημίωση, εάν η άφιξή σας στο αεροδρόμιο προορισμού καθυστέρησε περισσότερες από τρεις ώρες και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κακές καιρικές συνθήκες, πολιτική αστάθεια, απεργία, κίνδυνο ασφάλειας και απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

Υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων

Εάν, σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, σας αρνηθούν αθέλητα την επιβίβαση σε πτήση που έχετε κάνει κράτηση, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας φροντίσει, όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Καθυστερήσεις». Επιπλέον, θα σας προσφερθεί αλλαγή δρομολογίου για τον τελικό προορισμό της πτήσης για την οποία έχετε κράτηση. Αυτή η αλλαγή δρομολογίου γίνεται το συντομότερο δυνατό και υπό συγκρίσιμες συνθήκες.

Βάσει των διαθέσιμων θέσεων, μπορείτε να ταξιδέψετε στον τελικό σας προορισμό μια άλλη ημερομηνία/ώρα της επιλογής σας, οπότε και θα επωμιστείτε τα έξοδα γευμάτων/ποτών, ξενοδοχείου και μεταφοράς μεταξύ του ξενοδοχείου και του αεροδρομίου.
Σε περίπτωση αθέλητης ή ηθελημένης άρνησης επιβίβασης, δικαιούστε εναλλακτική πτήση ή επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση, η οποία μπορεί επίσης να σας χορηγηθεί με επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα ή, με τη συγκατάθεσή σας, με τη μορφή κάρτας δώρου. Το ποσό της πληρωμής αυτής εξαρτάται από την απόσταση της προγραμματισμένης διαδρομής και από την τροποποίηση της διαδρομής που σας έχει προσφερθεί: Σε περίπτωση απόστασης πτήσης

 • έως 1.500 χλμ., η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 €,
 • μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ. και για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός Ευρώπης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 400 €
 • άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση ανέρχεται σε 600 €.

 

Η απόσταση υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο προορισμό στον οποίο ο επιβάτης φτάνει αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης λόγω της άρνησης επιβίβασης ή της ακύρωσης πτήσης.

Εάν σας προσφερθεί εναλλακτική πτήση και η ώρα άφιξης είναι το αργότερο δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικά κλεισμένης πτήσης για πτήσεις έως 1.500 χλμ., το αργότερο τρεις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ. και το αργότερο τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση ανέρχεται μόνο στο 50% των προαναφερθέντων ποσών πληρωμής, δηλαδή 125 €, 200 € ή 300 €.
Δεν δικαιούστε την αποζημίωση που περιγράφεται ανωτέρω, εάν δικαιολογημένα δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση λόγω δικής σας υπαιτιότητας, για λόγους υγείας ή ασφάλειας ή λόγω έλλειψης ή ανεπαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ακύρωση

Εάν η πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση ακυρωθεί, έχετε τα ίδια δικαιώματα αλλαγής δρομολογίου, φροντίδας, επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης που περιγράφονται παραπάνω.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν το περιστατικό οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κακές καιρικές συνθήκες, πολιτική αστάθεια, απεργία τρίτων, κίνδυνο ασφάλειας και απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

Ομοίως, δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν

 • ενημερωθείτε για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση
 • ενημερωθείτε για την ακύρωση από 14 έως και 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση και η πτήση αναχώρησης φεύγει όχι αργότερα από δύο ώρες πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ή/και φτάνετε όχι αργότερα από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης
 • ενημερωθείτε για την ακύρωση λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση και η πτήση αναχώρησής σας φεύγει όχι αργότερα από μία ώρα πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ή/και φτάνετε όχι αργότερα από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση υποβάθμισης σε κατώτερη ταξιδιωτική θέση, δικαιούστε αποζημίωση εντός επτά ημερών. Το καταβαλλόμενο ποσό εξαρτάται από το προγραμματισμένο δρομολόγιο και την τιμή εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά επιμέρους πτήση. Στην περίπτωση απόστασης πτήσης

 • έως 1.500 χλμ., η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 30% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά επιμέρους πτήση
 • μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ. και για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός Ευρώπης, η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 50% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά επιμέρους πτήση
 • άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 75% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά επιμέρους πτήση.

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να εγείρετε δικαιολογημένη αξίωση κατά της Lufthansa με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, χρησιμοποιήστε το «Έντυπο Σχολίων» ή την ταχυδρομική διεύθυνση της Lufthansa.

Κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των επιβατών θα βρείτε στον ιστότοπο Europa.eu.

Διαιτητική επιτροπή

Εάν το ταξίδι σας είναι ιδιωτικής φύσης, τότε, σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την πτήση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στη «Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.» (SÖP), δηλ. την ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας της Γερμανίας για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές που εποπτεύει όλους τους μεταφορείς.

söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.
Fasanenstraße 81
10623 Berlin

Το ίδιο μπορείτε να κάνετε εάν προβληματίζεστε σχετικά με

 • άρνηση επιβίβασης, μεγάλη καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης,
 • καταστροφή, ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση μεταφοράς της αποσκευής σας ή
 • αθέτηση υποχρέωσης κατά τη μεταφορά επιβάτη με αναπηρία ή επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα ή
 • παράβαση καθήκοντος κατά τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς,

υπό την προϋπόθεση ότι

 • έχετε ήδη επικοινωνήσει με τη Lufthansa σχετικά με τον προβληματισμό σας και δεν έχετε λάβει απάντηση εντός δύο μηνών ή
 • δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το πρόβλημά σας ή διαφωνείτε με την επεξεργασία του αιτήματός σας από τη Lufthansa.
 • η υπόθεσή σας δεν είναι ήδη σε εκκρεμότητα ενώπιον δικαστηρίου ή δεν ήταν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε εκκρεμότητα ενώπιον δικαστηρίου ή έχει διευθετηθεί.
 • το ταξίδι σας είναι ιδιωτικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ).