Γενικές πληροφορίες για την αναβάθμιση

Mann entspannt in der Premium Economy Class // Man relaxing in Premium Economy Class

Αλλαγή κράτησης εισιτηρίου

Εάν έχετε κάνει κράτηση αναβάθμισης και θέλετε να την αλλάξετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης της Lufthansa. Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή της κράτησης αυτών των εισιτηρίων μέσω του lufthansa.com. Για την αλλαγή της κράτησης ισχύουν οι όροι ναύλου της αρχικής σας κράτησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την κράτηση του ταξιδιού σας, η αναβάθμιση θα ακυρωθεί και στη συνέχεια θα πρέπει να την ζητήσετε εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Όλες οι επιβεβαιωμένες αναβαθμίσεις της κράτησης που έχουν εξοφληθεί θα ακυρωθούν και θα γίνει ολοσχερής επιστροφή χρημάτων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κανονισμός αυτός ισχύει ακόμα και για τις πτήσεις που δεν επιθυμείτε να αλλάξετε.
  • Η αλλαγή κράτησης γίνεται στην ίδια ταξιδιωτική θέση, σύμφωνα με τους όρους του ναύλου του αρχικού σας εισιτηρίου. Εάν στη νέα πτήση δεν είναι διαθέσιμη η αρχική κατηγορία ναύλου, θα καταβάλετε τη διαφορά στην αμέσως υψηλότερη διαθέσιμη κατηγορία ναύλου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τυχόν χρέωση για την αλλαγή.
  • Μετά την επιτυχή αλλαγή της κράτησης, μπορείτε να ζητήσετε ξανά την αναβάθμιση, π.χ. μέσω του lufthansa.com. Η δυνατότητα αναβάθμισης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα στην ταξιδιωτική θέση που επιθυμείτε, τη στιγμή υποβολής του νέου σας αιτήματος.

Ακύρωση εισιτηρίου και επιστροφή χρημάτων

Εάν θέλετε να ακυρώσετε το ταξίδι σας μέσω του lufthansa.com, λάβετε υπόψη σας ότι το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για αναβάθμιση επιστρέφεται μόνο εφόσον οι όροι του ναύλου του αρχικού εισιτηρίου σας το επιτρέπουν. Μπορείτε να ακυρώσετε το εισιτήριό σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων εύκολα μέσω του lufthansa.com. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Lufthansa.

Δεν είναι δυνατή η ξεχωριστή επιστροφή χρημάτων για αναβάθμιση, δηλ. η επιστροφή χρημάτων για τις πτήσεις και τις υπηρεσίες στην ταξιδιωτική θέση της αρχικής κράτησης.

Υπηρεσίες και δικαιώματα σε περίπτωση ανωμαλίας πτήσης

Σε περίπτωση ανωμαλίας πτήσης έως και δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση η αλλαγή κράτησης γίνεται στην ίδια ταξιδιωτική θέση σύμφωνα με τους όρους ναύλου του αρχικού εισιτηρίου. Οι επιβάτες αποζημιώνονται για ολόκληρο το ποσό της αναβάθμισης. Σε περίπτωση ανωμαλίας πτήσης που προκύπτει μία ημέρα πριν από την αναχώρηση ή και την ημέρα της αναχώρησης, οι επιβάτες δικαιούνται αλλαγή κράτησης που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα της νέας ταξιδιωτικής θέσης (καθώς και τις επιβεβαιωμένες αναβαθμίσεις που έχουν ήδη εξοφληθεί).