Ασφαλής πτήση

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών (TSA), πρέπει να δηλώσετε το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας για τους σκοπούς της διασταύρωσης με καταλόγους υπόπτων βάσει του 49 U.S.C. κεφάλαιο 114, του Νόμου περί Μεταρρύθμισης των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Πρόληψης της Τρομοκρατίας του 2004 και του 49 C.F.R τμήματα 1540 και 1560. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε τον προσωπικό σας αριθμό άρσης συνωνυμίας (Redress Number) εάν υπάρχει. Εάν δεν συμπληρώσετε το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε άρνηση μεταφοράς ή απαγόρευση πρόσβασης στη ζώνη επιβίβασης. Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών (TSA) μπορεί να κοινοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε στις αρχές επιβολής του νόμου, στις υπηρεσίες πληροφοριών ή άλλους οργανισμούς σύμφωνα με το δημοσιευμένο σύστημα μητρώων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες της TSA για την προστασία δεδομένων, το σύστημα μητρώων και τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων θα βρείτε στον ιστότοπο της TSA, στο www.tsa.gov.