Όροι χρήσης για το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY που εκτυπώνεται από τον πελάτη

1. Δυνατότητα εφαρμογής

Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις. Η κράτηση, πληρωμή, ανταλλαγή, και επιστροφή χρημάτων για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια RAIL&FLY είναι δυνατή μόνο μέσω της αεροπορικής σας εταιρείας.

2. Αγορά εισιτηρίων

2.1 Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια RAIL&FLY που εκτυπώνονται από εσάς, μπορούν να αγοραστούν μόνο αφότου συμφωνήσετε με τους παρόντες όρους χρήσης.

2.2 Η κράτηση για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια RAIL&FLY μπορεί να γίνει έως 10 λεπτά πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY προβάλλεται σε μορφή PDF απευθείας στην οθόνη της συσκευής σας, ή αποστέλλεται από τον διοργανωτή του ταξιδιού ως αρχείο PDF μέσω e-mail. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY πρέπει να εκτυπωθεί από τον πελάτη σε χαρτί σε μορφή DIN A 4 με χρήση Acrobat Reader. Η Deutsche Bahn (DB) δεν αποστέλλει το εισιτήριο ταχυδρομικώς.

2.3 Το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY είναι προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο εισιτήριο και ισχύει μόνο σε συνδυασμό με μια έγκυρη κάρτα BahnCard 25/BahnCard 50 ή EC/Maestro ή πιστωτική κάρτα ή δελτίο ταυτότητας που χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση κατά την κράτηση. Ο ταξιδιώτης πρέπει, επίσης, να είναι ο κάτοχος της κάρτας που αποδεικνύει την ταυτότητά του (BahnCard 25/BahnCard 50 ή EC/Maestro ή πιστωτική κάρτα ή δελτίο ταυτότητας). Σε περίπτωση ομαδικών εισιτηρίων, μόνο το πρόσωπο που έκανε την κράτηση του εισιτηρίου πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία ταυτότητας μέσω κάρτας BahnCard 25/BahnCard 50 ή EC/Maestro/πιστωτικής κάρτας ή δελτίου ταυτότητας. Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια RAIL&FLY δεν μπορούν να αγοραστούν για ασυνόδευτα παιδιά ή για σκύλους.

2.4 Το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων RAIL&FLY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής μέσω της αεροπορικής σας εταιρείας στην τιμή RAIL&FLY με ή χωρίς κάρτα BahnCard (η τιμή RAIL&FLY με BahnCard ισχύει για την BahnCard 25/50). Η προσφορά RAIL&FLY ισχύει μόνο σε συνδυασμό με την κράτηση μιας υπηρεσίας μέσω της αεροπορικής σας εταιρείας. Εάν, κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτήριων, δεν επιδείξετε έγγραφα κατόπιν απαίτησης που να αποδεικνύουν ότι έχει γίνει κράτηση πρόσθετης υπηρεσίας, το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY δεν θα ισχύει.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ταξιδιώτης υποχρεούται να καταβάλει αυξημένο ναύλο (§ 12 των Κανονισμών Σιδηροδρόμων (EVO)). Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία σιδηροδρόμων θα εκδώσει ένα μεταγενέστερο τιμολόγιο με τον αυξημένο ναύλο. Κατά παρέκκλιση από την § 12 παρ. 3 EVO, ο ταξιδιώτης μπορεί να επαληθεύσει σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό ότι κατείχε έγκυρο εισιτήριο κατά τη στιγμή που το εισιτήριο θεωρήθηκε άκυρο και μπορεί να το πράξει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το εισιτήριο θεωρήθηκε άκυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διαπιστώσει πάνω στο τρένο εάν η αγορά του εισιτηρίου πριν από το ταξίδι δεν ήταν δυνατή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται η εταιρεία σιδηροδρόμων, ο ταξιδιώτης θα λάβει πρόσθετη απόδειξη με το τιμολόγιό του για τον αυξημένο ναύλο. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος επαλήθευσης 14 ημερών ξεκινά μόνο όταν αποσταλεί ξεχωριστό γραπτό αίτημα από την εταιρεία σιδηροδρόμων.
Αντί για τον αυξημένο ναύλο, ο ταξιδιώτης μπορεί, σε τρένα στα οποία είναι δυνατή η πώληση εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων μεταφορών/έμμεσων διαδρομών), να πληρώσει την καθορισμένη τιμή επί της αμαξοστοιχίας, εάν ο ταξιδιώτης ενημερώσει τον υπάλληλο του τρένου, αυτοβούλως, ότι δεν έχει έγκυρο εισιτήριο και αγοράσει αμέσως ένα εισιτήριο.

3. Απόρρητο δεδομένων/ασφάλεια δεδομένων

3.1 Για να συμπληρώσετε τη σύμβαση μεταφοράς, απαιτείται να δηλώσετε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται από την αεροπορική εταιρεία στην DB Vertrieb GmbH: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, αριθμός κάρτας BahnCard 25/BahnCard 50/πιστωτικής κάρτας ή στοιχεία κάρτας EC/Maestro (αριθμός λογαριασμού και κωδικός τράπεζας) ή στοιχεία του δελτίου ταυτότητας (ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία λήξης, χώρα έκδοσης και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού του δελτίου ταυτότητας) για την ταυτοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

3.2 Η DB Vertrieb GmbH εγγυάται ότι συλλέγει αυτόματα, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της σύμβασης μεταφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

4. Έλεγχος/κατάχρηση

4.1 Στο σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων RAIL&FLY, τα διάφορα στοιχεία κρατήσεων είναι κρυπτογραφημένα σε ένα πιστοποιητικό και περιλαμβάνονται στο τυπωμένο έγγραφο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το πιστοποιητικό και η κάρτα BahnCard 25/BahnCard 50, η κάρτα EC/Maestro ή η πιστωτική κάρτα που παρέχεται για λόγους ταυτοποίησης διαβάζονται από ή καταχωρούνται σε μια συσκευή ελέγχου, η οποία αποκωδικοποιεί το πιστοποιητικό και εμφανίζει τα στοιχεία του εισιτηρίου. Η συσκευή ελέγχου αποθηκεύει ένα σύνολο δεδομένων ελέγχου, τα οποία συγκρίνονται με το ηλεκτρονικό εισιτήριο RAIL&FLY για το οποίο έχει γίνει η κράτηση.

4.2 Έχετε υπόψη ότι πρέπει να μεταφέρετε μαζί σας στο τρένο την κάρτα BahnCard, την κάρτα EC/Maestro, την πιστωτική κάρτα ή το δελτίο ταυτότητας που παρασχέθηκε για λόγους ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Χωρίς τα στοιχεία ταυτοποίησης που παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, το εισιτήριο θεωρείται άκυρο και απαιτείται η καταβολή της κανονικής τιμής που πρέπει να πληρώσουν όλοι οι επιβάτες (τιμή επί της αμαξοστοιχίας).

4.3 Σε περίπτωση κατάχρησης (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη επανειλημμένη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου RAIL&FLY), το εισιτήριο θεωρείται άκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρεωθείτε την κανονική τιμή συν ένα τέλος επεξεργασίας από την αεροπορική εταιρεία και δεν θα σας επιτραπεί η χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών εισιτηρίων από τον διοργανωτή του ταξιδιού και στο www.bahn.de. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε ποινική δίωξη σε περίπτωση κατάχρησης. Τα σύνολα δεδομένων ελέγχου διαγράφονται αυτόματα μετά από επτά μήνες.