Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης

Η Lufthansa έχει επικαιροποιήσει τις οδηγίες για τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας. Οι κωδικοί πρόσβασης που δεν πληρούν τις νέες απαιτήσεις θα χάνουν σταδιακά την ισχύ τους και, συνεπώς, πρέπει να αντικαθίστανται από νέους.