Πληροφορίες για το ταξίδι με ράτσες σκύλων αγώνων και ζώα με κοντό ρύγχος

Ειδικοί κανονισμοί και συστάσεις ισχύουν για τις ράτσες σκύλων αγώνων, καθώς και για τους σκύλους και τις γάτες με κοντό ρύγχος.

Εάν το κατοικίδιό σας ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες. Για τη μεταφορά στο αμπάρι του αεροσκάφους,

Πληροφορίες για το ταξίδι με ράτσες σκύλων αγώνων

Ζώα που χαρακτηρίζονται σκύλοι αγώνων ή επικίνδυνοι σκύλοι μεταφέρονται μόνο μέσα σε ειδικά κλουβιά και αποκλειστικά στο αμπάρι του αεροσκάφους. Εξαιρούνται τα σκυλιά αγώνων, ηλικίας τριών έως έξι μηνών, τα οποία μεταφέρονται μέσα σε συνήθη κλουβιά μεταφοράς. Η μεταφορά στην καμπίνα ή στο αμπάρι του αεροσκάφους εξαρτάται από τις βασικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μεταφορά σκύλων.

Για τη μεταφορά σκύλων αγώνων στο αμπάρι του αεροσκάφους, παρακαλούμε διαβάστε και τις πληροφορίες για τη μεταφορά ζώων στο αμπάρι του αεροσκάφους.

Εάν θέλετε να μεταφέρετε σκύλο αγώνων ηλικίας τριών έως έξι μηνών στην καμπίνα, διαβάστε και τις πληροφορίες για τη μεταφορά ζώων στην καμπίνα.

Πληροφορίες για το ταξίδι με σκύλους και γάτες με κοντό ρύγχος

Οι σκύλοι και οι γάτες με κοντό ρύγχος έχουν ανατομικά μικρότερες αναπνευστικές οδούς και, συνεπώς, δυσκολεύονται στην αναπνοή. Το στρες που προκαλείται από τη μεταφορά ή/και τις υψηλές θερμοκρασίες στα αεροδρόμια αναχώρησης, μετεπιβίβασης και προορισμού μπορεί να προκαλέσει κυκλοφορικά προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναπνευστικές δυσκολίες. Κατά συνέπεια, το κατοικίδιό σας θα μπορούσε να υποστεί σοβαρά προβλήματα υγείας ή ακόμα και να πεθάνει στη διάρκεια του ταξιδιού.

Ως εκ τούτου, από 1 Ιανουαρίου 2020, η Lufthansa δεν μεταφέρει πλέον αυτές τις ράτσες ζώων στο αμπάρι του αεροσκάφους. Μπορείτε ωστόσο να πάρετε το κατοικίδιό σας μαζί σας στην καμπίνα επιβατών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά ζώου ως επιπλέον χειραποσκευή στην καμπίνα.

Ράτσες σκύλων ή γατών με κοντό ρύγχος μπορούν να μεταφερθούν ως αεροπορικό φορτίο, π.χ. από τη Lufthansa Cargo.