Προθεσμίες check-in και προθεσμίες παράδοσης αποσκευών

Θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τις διάφορες επιλογές check-in και τις προθεσμίες check-in στο αεροδρόμιο, εδώ.

Οι προθεσμίες check-in έχουν σχεδιαστεί, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναχώρηση των πτήσεων. Πριν από την προθεσμία αυτή, πρέπει να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασης, ακόμα κι αν έχετε ήδη κάνει check-in ηλεκτρονικά, από το κινητό σας ή αυτόματα, και πρέπει να έχετε παραδώσει τις αποσκευές σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προθεσμίες check-in, παρακαλούμε καταχωρήστε τα στοιχεία της πτήσης σας και κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή πληροφοριών για το check-in".