Επιβίβαση

Για να επιβιβάζεστε πιο άνετα και πιο γρήγορα, δημιουργήσαμε ένα σύστημα επιβίβασης ανά ομάδες τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις διηπειρωτικές πτήσεις.

Η διαδικασία επιβίβασης στις ευρωπαϊκές και τις διηπειρωτικές πτήσεις

Η Lufthansa δημιούργησε μια διαδικασία επιβίβασης ανά ομάδες για τις ευρωπαϊκές και τις διηπειρωτικές πτήσεις, ώστε να επιβιβάζεστε πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη άνεση. Η αντίστοιχη ομάδα επιβίβασης αναγράφεται στην κάρτα επιβίβασης.

Οι επιβάτες που κάνουν μαζί check-in τοποθετούνται, φυσικά, στην ίδια ομάδα επιβίβασης και, συνεπώς, επιβιβάζονται μαζί.

Μετά την προεπιβίβαση, επιβιβάζονται κατά προτεραιότητα οι Ομάδες 1 και 2. Ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες.

Ευρωπαϊκές πτήσεις

Προεπιβίβαση Οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, ασυνόδευτα παιδιά, επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα
Ομάδα
προτεραιότητας 1
Μέλη HON Circle, Senator, κάτοχοι κάρτας Star Alliance Gold
Ομάδα
προτεραιότητας 2
Επιβάτες Business Class, επιβάτες Economy Flex
Ομάδα 3 Επιβάτες Economy Class με θέση στο παράθυρο και οι συνταξιδιώτες τους
Ομάδα 4 Επιβάτες Economy Class με μεσαία θέση και οι συνταξιδιώτες τους
Ομάδα 5 Επιβάτες Economy Class με θέση στον διάδρομο

Διηπειρωτικές πτήσεις

Προεπιβίβαση Οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών, ασυνόδευτα παιδιά, επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα
Ομάδα
προτεραιότητας 1
Επιβάτες First Class, μέλη HON Circle
Ομάδα
προτεραιότητας
2
Επιβάτες Business Class, Senator, κάτοχοι κάρτας Star Alliance Gold
Ομάδα 3 Επιβάτες Premium Economy Class
Ομάδα 4 Επιβάτες Economy Class με θέση στο παράθυρο και οι συνταξιδιώτες τους
Ομάδα 5 Επιβάτες Economy Class με μεσαία θέση και οι συνταξιδιώτες τους
Ομάδα 6 Επιβάτες Economy Class με θέση στον διάδρομο

Περισσότερες υπηρεσίες επιβίβασης