Προβλήματα με τις αποσκευές

Illustration zeigt wartende Person am Gepäckband // Illustration shows waiting person at the baggage carousel

Ορισμένα γεγονότα, όπως η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος πλήττεται από κυκλοφοριακή συμφόρηση και έλλειψη προσωπικού, τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα στους χώρους διαχείρισης αποσκευών ή η απώλεια του baggage tag, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά ή την καθυστερημένη άφιξή τους στο αεροδρόμιο του προορισμού.

Ειλικρινά λυπούμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και βεβαίως προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να σας τις επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν ή να σας αποζημιώσουμε για οποιαδήποτε φθορά έχουν υποστεί.

Σημαντικές συμβουλές σχετικά με τις καθυστερημένες αποσκευές

Εάν δεν έχετε προβεί ακόμη σε ηλεκτρονική αναφορά για την καθυστέρηση της αποσκευής σας, παρακαλούμε να το κάνετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Σημειώστε τον αριθμό αναφοράς και ελέγχετε τακτικά την πορεία της αποσκευής σας.

Καθυστερημένες αποσκευές

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της τσεκαρισμένης αποσκευής σας.

Φθορά αποσκευής

Ειλικρινά λυπούμαστε για τη φθορά της αποσκευής σας κατά τη μεταφορά τους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της φθοράς. Παρακαλούμε να δηλώσετε αμέσως τη φθορά της αποσκευής στο τοπικό γκισέ αναζήτησης αποσκευών της Lufthansa.

Απώλεια προσωπικών ειδών

Αξιώσεις αποζημίωσης, ευθύνη και ασφάλιση

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις προθεσμίες όσον αφορά την ευθύνη και την ασφάλιση αποσκευών σε περίπτωση καθυστέρησης, απώλειας ή φθοράς τους από την αεροπορική εταιρεία.