Δικαιώματα επιβάτη

Αγαπητέ Επιβάτη,

Σε περίπτωση ακύρωσης ή σημαντικής καθυστέρησης της πτήσης σας, ή εάν δε σας επιτρέψουν την επιβίβαση σε μια πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε τα δικαιώματα που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17/02/2005. Η αεροπορική εταιρεία στην πτήση της οποίας προκύπτει η διαταραχή είναι υπεύθυνη για να σας χορηγήσει αυτά τα δικαιώματα.

Ισχύς

Ο Κανονισμός ισχύει

 • σε επιβάτες των οποίων η προγραμματισμένη πτήση αναχωρεί από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή επιβάτες των οποίων η προγραμματισμένη πτήση πραγματοποιείται με αεροπορική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναχωρεί από τρίτη χώρα και φτάνει σε χώρα της ΕΕ, υπό τον όρο ότι οι επιβάτες δεν έχουν λάβει αποζημίωση ή οικονομική ενίσχυση στην τρίτη χώρα,
 • μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση στην εν λόγω πτήση
 • μόνο (εκτός από την περίπτωση ακυρωμένης πτήσης) υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιαστείτε για check in την καθορισμένη ώρα ή, εάν δεν έχει προσδιοριστεί η ώρα, το αργότερο 45 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης,
 • μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ταξιδεύετε με ναύλο που είναι διαθέσιμος στο κοινό.

Καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, καθυστέρηση θεωρείται ότι προκύπτει όταν η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης καθυστερεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες στην περίπτωση πτήσεων άνω των 3.500 χλμ., τουλάχιστον τρεις ώρες στην περίπτωση πτήσεων μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ., και πτήσεων άνω των 1.500 χλμ. εντός της ΕΕ, και δύο ώρες στην περίπτωση πτήσεων έως 1.500 χλμ. Όταν αναμένεται σημαντική καθυστέρηση στην πτήση σας, έχετε το δικαίωμα παροχής φροντίδας από την αεροπορική εταιρεία.

Αυτή περιλαμβάνει: γεύματα και ποτά σε λογική αναλογία με τον χρόνο αναμονής, πιθανώς διαμονή σε ξενοδοχείο μαζί με τα έξοδα μεταφοράς και τη δυνατότητα να κάνετε δύο σύντομα τηλεφωνήματα ή να στείλετε δύο φαξ ή e-mail. Η αεροπορική εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει αυτή την φροντίδα, εάν φέρετε ευθύνη για περαιτέρω καθυστέρηση της πτήσης αναχώρησης. Στην περίπτωση καθυστερήσεων άνω των πέντε ωρών, δικαιούστε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου σας εντός επτά ημερών για το μέρος του ταξιδιού που δεν ολοκληρώθηκε, ή για το μέρος του ταξιδιού που ολοκληρώθηκε ήδη σε περίπτωση που δεν επετεύχθη ο σκοπός του ταξιδιού λόγω της καθυστέρησης και, κατά περίπτωση, μια πτήση επιστροφής στο πρώτο σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό.

Δικαιούστε αποζημίωση, εάν η άφιξή σας στο αεροδρόμιο προορισμού καθυστέρησε περισσότερες από τρεις ώρες και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κακές καιρικές συνθήκες, πολιτική αστάθεια, απεργίες, κινδύνους ασφάλειας και απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

Υπερκράτηση

Αν, σε περίπτωση υπερκράτησης, υποστείτε ακούσια άρνηση επιβίβασης σε μια πτήση για την οποία έχετε κάνει κράτηση, δικαιούστε παροχές από την αεροπορική εταιρεία όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα "Καθυστερήσεις". Επιπλέον, θα σας προσφερθεί αλλαγή δρομολογίου για τον τελικό προορισμό της κρατημένης πτήσης σας. Αυτή η αλλαγή δρομολογίου γίνεται το συντομότερο δυνατό και υπό συγκρίσιμες συνθήκες.

Βάσει των διαθέσιμων θέσεων, μπορείτε να ταξιδέψετε στον τελικό σας προορισμό μια άλλη ημερομηνία/ώρα της επιλογής σας, οπότε και θα επωμιστείτε τα έξοδα γευμάτων/ποτών, ξενοδοχείου και μεταφοράς μεταξύ του ξενοδοχείου και του αεροδρομίου.
Εάν υπάρξει εκούσια ή ακούσια άρνηση επιβίβασης, έχετε το δικαίωμα να επιβιβαστείτε σε εναλλακτική πτήση ή να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση με τη μορφή επιταγής, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή, με τη συγκατάθεσή σας, με τη μορφή δωροκάρτας. Το καταβαλλόμενο ποσό εξαρτάται από την απόσταση του προγραμματισμένου δρομολογίου και από την αλλαγή δρομολογίου που σας προσφέρθηκε: Στην περίπτωση απόστασης πτήσεων

 • έως 1.500 χλμ., η αποζημίωση είναι 250 €,
 • μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ και για πτήσεις περισσότερων από 1.500 χλμ. εντός της Ευρώπης, η αποζημίωση είναι 400 €
 • άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση είναι 600 €.

 

Η απόσταση υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο προορισμό στον οποίο ο επιβάτης φτάνει αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης λόγω της άρνησης επιβίβασης ή της ακύρωσης πτήσης.

Εάν σας προσφερθεί εναλλακτική πτήση και η ώρα άφιξης είναι έως και δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής κράτησης για πτήσεις έως 1.500 χλμ., έως και τρεις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ., και έως και τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση θα αντιστοιχεί μόνο στο 50% των προαναφερθέντων ποσών πληρωμής, δηλαδή 125 €, 200 € ή 300 €.
Δεν δικαιούστε την αποζημίωση που περιγράφεται ανωτέρω, εάν υποστείτε δικαιολογημένα άρνηση επιβίβασης με δική σας υπαιτιότητα, για λόγους υγείας ή ασφάλειας, ή λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ακύρωση

Εάν η πτήση για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση ακυρωθεί, έχετε τα ίδια δικαιώματα αλλαγής δρομολογίου, παροχών, επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης που περιγράφηκαν ανωτέρω.

Ωστόσο, δεν δικαιούστε αποζημίωση σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ, εάν το περιστατικό οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν με τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κακές καιρικές συνθήκες, πολιτική αστάθεια, απεργίες, κινδύνους ασφάλειας και απροσδόκητες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

Ομοίως, δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν

 • ενημερωθείτε για την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση
 • ενημερωθείτε για την ακύρωση μεταξύ 14 ημερών και 7 ημερών πριν από την αναχώρηση και η πτήση αναχώρησής σας φεύγει όχι αργότερα από δύο ώρες πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ή/και φτάνετε όχι αργότερα από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης
 • ενημερωθείτε για την ακύρωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την αναχώρηση και η πτήση αναχώρησής σας φεύγει όχι αργότερα από μία ώρα πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης ή/και φτάνετε όχι αργότερα από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Υποβάθμιση

Σε περίπτωση υποβάθμισης σε κατώτερη κατηγορία, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση εντός επτά ημερών. Το καταβαλλόμενο ποσό εξαρτάται από το προγραμματισμένο δρομολόγιο και την τιμή εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά τμήμα πτήσης. Στην περίπτωση απόστασης πτήσεων

 • έως 1.500 χλμ., η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 30% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά τμήμα πτήσης
 • μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ και για πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. εντός της Ευρώπης, η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 50% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά τμήμα πτήσης
 • άνω των 3.500 χλμ., η αποζημίωση αντιστοιχεί στο 75% της τιμής εισιτηρίου που καταβλήθηκε ανά τμήμα πτήσης.

 

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να εγείρετε δικαιολογημένη αξίωση κατά της Lufthansa με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, μεταβείτε στην: Ανατροφοδότηση Lufthansa ή


Ταχυδρομικές διευθύνσεις: Παγκόσμιες διευθύνσεις


Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο των σχετικών αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων των επιβατών στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_de.htm

Διαιτητική επιτροπή

Εάν το ταξίδι σας είναι ιδιωτικής φύσης, τότε στην περίπτωση διαφορών σχετικά με την πτήση, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με το ‘Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.’ (SÖP), την ανεξάρτητη διαιτητική επιτροπή της Γερμανίας για τη δημόσια μεταφορά επιβατών που επιβλέπει όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτή, εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με

 • άρνηση επιβίβασης, μεγάλες καθυστερήσεις ή ακύρωση πτήσεων,
 • καταστροφή, ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση μεταφοράς των αποσκευών σας, ή
 • αθέτηση υποχρέωσης κατά τη μεταφορά επιβατών με αναπηρία ή επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, ή
 • παράβαση καθήκοντος κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφοράς,

υπό την προϋπόθεση ότι

 • έχετε ήδη επικοινωνήσει με τη Lufthansa σχετικά με τις ανησυχίες σας και δεν έχετε λάβει απάντηση εντός δύο μηνών ή
 • δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το πρόβλημά σας ή διαφωνείτε με την επεξεργασία του αιτήματός σας από τη Lufthansa.
 • Η υπόθεσή σας δεν είναι ήδη σε εκκρεμότητα ενώπιον δικαστηρίου ή δεν ήταν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε εκκρεμότητα ενώπιον δικαστηρίου, ή έχει διευθετηθεί.
 • το ταξίδι σας είναι ιδιωτικό.

 

https://soep-online.de

https://soep-online.de/beschwerdeformular_flug.html


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ).
Θα βρείτε την πλατφόρμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/