Όροι & προϋποθέσεις ομαδικών ταξιδιών

Απαιτούμενος αριθμός ατόμων: τουλάχιστον δέκα άτομα που ταξιδεύουν μαζί, στις ίδιες πτήσεις αναχώρησης και επιστροφής.

Σημειώστε ότι παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών μπορούν να ταξιδεύουν μόνο εφόσον συνοδεύονται από ενήλικες.

Ισχύοντα δρομολόγια: από όλα τα αεροδρόμια στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία προς όλους τους προορισμούς που περιλαμβάνονται στα δίκτυα δρομολογίων της Austrian Airlines, της Lufthansa και της SWISS και εκτελούνται από αεροσκάφη της Austrian Airlines, της Lufthansa ή της SWISS.

Πληρωμή: πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά εντός επτά ημερών από την κράτηση. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι: εάν πληρώνετε με ξένη πιστωτική κάρτα στη Γερμανία, μπορεί να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις.

Πληροφορίες για πρόσθετες χρεώσεις

Ονόματα: τα ονόματα όλων των μελών του γκρουπ πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Εάν τα ονόματα δεν δηλωθούν εντός αυτής της προθεσμίας, η κράτηση ακυρώνεται και επιβάλλεται χρέωση.

Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων: τα εισιτήρια εκδίδονται 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Αλλαγή κράτησης: δεν επιτρέπεται αλλαγή κράτησης.

Αλλαγή ονομάτων: μπορεί να γίνει αλλαγή ονομάτων εύκολα και δωρεάν πριν από την έκδοση των εισιτηρίων. Ωστόσο, τυχόν αλλαγή ονομάτων μετά την έκδοση των εισιτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με χρέωση ύψους 100 ευρώ για κάθε όνομα επιβάτη που πρόκειται να αλλάξει. Διόρθωση ονομάτων (π.χ. μετά από γάμο) μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση ακόμα και μετά την έκδοση των εισιτηρίων.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων μετά την πληρωμή αλλά πριν από την έκδοση εισιτηρίων: το 20% του γκρουπ (στρογγυλοποιημένο προς τα επάνω) μπορεί να ακυρωθεί έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, με την προϋπόθεση ότι το γκρουπ εξακολουθεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα άτομα. Θα σας επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα μέλη του γκρουπ. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών πριν από την αναχώρηση, επιστρέφονται μόνο φόροι και τέλη που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων μετά την έκδοση εισιτηρίων:
εάν μια κράτηση ακυρωθεί μετά την έκδοση των εισιτηρίων, δεν επιστρέφονται ο ναύλος και οι τοπικές/διεθνείς χρεώσεις. Επιστρέφονται, όμως, φόροι και τέλη που δεν χρησιμοποιήθηκαν.