Επιχειρηματικοί όροι και προϋποθέσεις για το Προφίλ στη Lufthansa

Συνδέοντας το προφίλ σας στη Lufthansa με τον λογαριασμό για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur, συμφωνείτε με τους παρακάτω Όρους και προϋποθέσεις:
 

  • Παρέχετε άδεια στην Deutsche Lufthansa AG, τους συνεργάτες της, τις θυγατρικές της ή/και τρίτους παρόχους υπηρεσιών (εφεξής "Lufthansa") να συνδέσουν το προφίλ σας στη Lufthansa με το προφίλ για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur, και να χρησιμοποιήσουν και να διαβιβάσουν τα δεδομένα σας με σκοπό την απλούστευση της διαβίβασής τους και της δημοσίευσης και αποθήκευσής τους από την Concur σε σχέση με τον λογαριασμό σας για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur.
  • Συμφωνείτε ότι η Lufthansa και η Concur μπορούν να ανταλλάζουν δεδομένα που σας αφορούν, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, το όνομα εταιρείας, ο αριθμός του προγράμματος Miles&More και τα στοιχεία κράτησης. Η Concur διαχειρίζεται τα δεδομένα που παρέχονται στην Concur από τη Lufthansa σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Concur  και η Lufthansa διαχειρίζεται τα δεδομένα που παρέχονται στη Lufthansa από την Concur σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου δεδομένων της Lufthansa. 
  • Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύνδεση μεταξύ του προφίλ σας στη Lufthansa και του λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur οποιαδήποτε στιγμή μέσω του ιστότοπου Concur της εταιρείας σας.
  • Η Lufthansa δύναται να καταργήσει τη σύνδεση μεταξύ του προφίλ σας στη Lufthansa και του λογαριασμού σας για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, για παράδειγμα, εάν το προφίλ σας στη Lufthansa ή ο λογαριασμός σας για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Concur ακυρωθεί ή διαγραφεί.
  • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Lufthansa και τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τρίτους προμηθευτές έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων που προκύπτουν από την παράβαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, ή από την παράβαση εκ μέρους σας των εφαρμοστέων νόμων ή των δικαιωμάτων τρίτων. Εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η Lufthansa δεν λάβει τα αντίστοιχα μέτρα αφότου εσείς ή κάποιος άλλος έχει παραβεί αυτές τις συμφωνίες, η Lufthansa εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα λήψης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παρόμοιων μελλοντικών παραβάσεων.
  • Η Lufthansa δύναται να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.