Προβλήματα με τις αποσκευές σας

Αντίξοες καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα στους χώρους διαχείρισης αποσκευών ή αποκοπή της ετικέτας αναγνώρισης της αποσκευής - baggage tag -, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά των αποσκευών σας ή τη μη έγκαιρη άφιξή τους στον προορισμό ταυτόχρονα με τον κάτοχό τους.

Ειλικρινά, πάντα λυπούμαστε πολύ όταν συμβαίνει αυτό και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να σας επιστρέψουμε τις αποσκευές το συντομότερο δυνατόν ή να σας αποζημιώσουμε για οποιαδήποτε φθορά έχουν υποστεί.

Καθυστέρηση αποσκευών

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε περίπτωση μη εντοπισμού των αποσκευών που παραδώσατε.

Αποσκευές που υπέστησαν ζημία

Ειλικρινά λυπούμαστε που οι αποσκευές σας υπέστησαν ζημία κατά τη μεταφορά τους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαταστήσουμε τη ζημία. Παρακαλούμε δηλώστε τη ζημία της αποσκευής άμεσα στο τοπικό γκισέ για τον εντοπισμό των αποσκευών ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Lufthansa.

Απώλεια προσωπικών ειδών

Αξιώσεις αποζημίωσης, ευθύνη και ασφάλιση

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις προθεσμίες όσον αφορά την ευθύνη και την ασφάλιση αποσκευών που επιστρέφονται καθυστερημένα, χάνονται ή υφίστανται ζημία από την αεροπορική εταιρεία.