Πληροφορίες για εύκολη πρόσβαση επιβατών με ειδικές ανάγκες που ταξιδεύουν από και προς τις ΗΠΑ

Εάν είστε επιβάτης με ειδικές ανάγκες, μπορούμε να σας προσφέρουμε τη συνδρομή που χρειάζεστε, ούτως ώστε το ταξίδι σας να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Η Lufthansa δεν αρνείται τη μεταφορά ατόμων για λόγους αναπηρίας.