Warunki używania biletu RAIL&FLY online drukowanego przez klienta

1. Zakres obowiązywania

Regulamin internetowej sprzedaży biletów ma zastosowanie, o ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach. Rezerwacje, płatności, wymiana i zwroty kosztów dotyczące biletów RAIL&FLY online są możliwe tylko za pośrednictwem linii lotniczych.

2. Zakup biletu

2.1 Bilety RAIL&FLY online do samodzielnego wydrukowania można zakupić po wyrażeniu zgody na niniejsze warunki używania.

2.2 Bilety RAIL&FLY online można rezerwować najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem podróży. Bilet RAIL&FLY online zostanie wyświetlony w formacie PDF bezpośrednio na ekranie Twojego urządzenia lub będzie wysłany przez organizatora podróży e‑mailem, również jako PDF. Bilet RAIL&FLY online musi zostać wydrukowany przez klienta na papierze formatu A4, z programu Acrobat Reader. Deutsche Bahn (DB) nie wysyła biletów pocztą.

2.3 Bilet RAIL&FLY online jest biletem indywidualnym bez możliwości przekazania innej osobie oraz jest ważny wyłącznie z ważną kartą BahnCard 25/BahnCard 50, kartą EC/Maestro lub kartą kredytową, lub z dokumentem tożsamości użytym do identyfikacji przy rezerwacji. Podróżny musi być jednocześnie posiadaczem karty potwierdzającej jego tożsamość (BahnCard 25/BahnCard 50, karty EC/Maestro, karty kredytowej lub dokumentu tożsamości). W przypadku biletów grupowych tylko osoba, która rezerwowała bilet musi wylegitymować się kartą BahnCard 25/BahnCard 50 lub kartą EC/Maestro/kartą kredytową, lub dokumentem tożsamości. Biletów RAIL&FLY online nie można wykupić dla dzieci podróżujących samodzielnie ani dla psów.

2.4 System biletów RAIL&FLY online można wykorzystać do zakupu biletów w jedną lub w obie strony za pośrednictwem linii lotniczych w cenie RAIL&FLY za okazaniem lub bez okazania karty BahnCard (cena RAIL&FLY z BahnCard dotyczy BahnCard 25/50). Oferta RAIL&FLY jest ważna tylko w powiązaniu z usługą zarezerwowaną w liniach lotniczych. Jeżeli podczas kontroli biletów podróżny nie będzie mógł okazać dokumentów potwierdzających rezerwację dodatkowej usługi, bilet RAIL&FLY online zostanie uznany za nieważny.
W takim przypadku podróżny będzie musiał wnieść opłatę podwyższoną (§12 Regulaminu kolei (EVO)). W tym celu przewoźnik kolejowy może później wystawić fakturę na opłatę podwyższoną. Niezależnie od §12 ust. 3 EVO podróżny może wykazać na stacji kolejowej, że posiadał ważny bilet w chwili, kiedy dany bilet został uznany za nieważny; podróżny ma na to 14 dni od dnia, w którym bilet został uznany za nieważny. Jeżeli w pociągu nie ma możliwości ustalenia, czy zakup biletu przed podróżą był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika kolejowego, podróżny otrzyma dodatkowe pokwitowanie wraz z fakturą na podwyższoną opłatę. W takim przypadku 14‑dniowy okres na weryfikację rozpoczyna się dopiero po wysłaniu osobnego pisemnego wezwania przez przewoźnika kolejowego.
W pociągach, w których sprzedaż biletów jest możliwa (w tym transfery/trasy niebezpośrednie), zamiast opłaty podwyższonej podróżny może uregulować należność za przejazd według ceny obowiązującej przy sprzedaży biletów w pociągu, jeżeli z własnej woli poinformuje konduktora, że nie ma ważnego biletu i niezwłocznie go wykupi.

3. Ochrona prywatności danych/Bezpieczeństwo danych

3.1 W celu wykonania umowy przewozu wymagane jest podanie następujących danych osobowych przez podróżnego, które następnie zostaną przekazane przez linie lotnicze do DB Vertrieb GmbH: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e‑mail, numer karty BahnCard 25/BahnCard 50/karty kredytowej lub dane karty EC/Maestro (numer rachunku bankowego i numer rozliczeniowy banku), lub danych z dokumentu tożsamości (data urodzenia, data ważności, kraj wystawienia oraz ostatnie cztery cyfry numeru dokumentu) w celu identyfikacji na potrzeby wystawienia biletu online.

3.2 DB Vertrieb GmbH gwarantuje, że będzie automatycznie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania umowy przewozu, zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych.

4. Kontrola/Nadużycie

4.1 W systemie biletów RAIL&FLY online w certyfikacie oraz w wydruku papierowym zaszyfrowane są różne dane dotyczące rezerwacji. Przy kontroli certyfikat, karta BahnCard 25/BahnCard 50, karta EC/Maestro lub karta kredytowa okazane w celu identyfikacji podróżnego są odczytywane przez urządzenie kontrolne lub wprowadzane do takiego urządzenia, które dekoduje certyfikat i wyświetla dane biletu. Urządzenie kontrolne zapisuje zbiór danych kontrolnych, który jest porównywany z zarezerwowanym biletem RAIL&FLY online.

4.2 Uwaga: w trakcie podróży pociągiem należy mieć przy sobie kartę BahnCard, kartę EC/Maestro, kartę kredytową lub dokument tożsamości użyty do identyfikacji w procesie rezerwacji. Bez dokumentu identyfikującego osobę użytego w procesie rezerwacji bilet jest uznawany za nieważny i podróżny musi uregulować należność za przejazd według standardowej ceny obowiązującej wszystkich pasażerów (cena biletu kupowanego w pociągu).

4.3 W przypadku nadużycia (np. nieuprawnionego powtórnego użycia biletu RAIL&FLY online) dany bilet jest uznawany za nieważny. W takim przypadku linie lotnicze obciążą podróżnego standardową ceną i dodatkową opłatą manipulacyjną, a także zablokują mu możliwość korzystania z systemu biletów online za pośrednictwem organizatora podróży i na www.bahn.de. Ponadto w przypadku nadużycia zastrzegamy sobie prawo złożenia zawiadomienia o wykroczeniu lub przestępstwie. Zbiory danych kontrolnych są kasowane automatycznie po siedmiu miesiącach.