Warunki ogólne przeliczenia waluty

Korzystając z opcji przeliczenia waluty przy zakupie biletu, należy mieć na uwadze poniższe kwestie:

  • Opcja zapłaty w innej walucie jest dostępna tylko przy rezerwacji przez lufthansa.com.
  • Kurs walutowy obowiązujący w chwili dokonania rezerwacji jest wiążący.
  • Kwota należności jest przeliczana według dziennego kursu wymiany według Bloomberg FX Fixing. W związku z powyższym kurs walutowy może być różny dla nowych rezerwacji lub zapytań o rezerwację zgłaszanych przez lufthansa.com.
  • Opcja przeliczenia waluty jest oferowana wyłącznie przy zakupie biletów i wybranych usług dodatkowych.
  • Pokwitowanie nie może być modyfikowane.
  • Lufthansa zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku stwierdzenia nadużycia.
  • Warunki mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez zapowiedzi.
  • Opcjonalne przeliczenie waluty nie jest możliwe z opcją „Zatrzymaj moją rezerwację na 72 godziny”, ponieważ cena końcowa zależy od wahań kursowych.
  • Opcjonalne przeliczenie waluty nie jest możliwe w połączeniu z voucherami, ponieważ voucher należy wykorzystać w oryginalnej walucie biletu.
  • Przy korzystaniu z przeliczenia waluty łączna kwota różnych centrów kosztów może być różna. Cena końcowa zostanie zatem zaokrąglona w dół na korzyść klienta.

Ta opcja nie jest dostępna w przypadku: późniejszej zmiany rezerwacji, upgrade ani dodatkowych usług (np. dodatkowego bagażu, wcześniejszej rezerwacji miejsc), ani zakupu biletów przez inne kanały rezerwacyjne (np. centrum obsługi, kasy biletowe na lotnisku).

Zwrot kosztów

Wszystkie wnioski o zwrot kosztów będą rozpatrywane w oryginalnej walucie biletu, a nie w walucie wybranej przez klienta.

Inne opłaty za transakcje kartą kredytową

Niektóre banki mogą naliczać dodatkowe opłaty w indywidualnych przypadkach. Lufthansa nie ma wpływu na te opłaty.