Warunki współpracy dla Profilu Lufthansa

Łącząc swój profil Lufthansa z kontem swoich usług na platformie Concur, wyrażasz zgodę na następujące Warunki i zasady:
 

  • Udzielasz zgody firmie Deutsche Lufthansa AG, jej partnerom, podmiotom zależnym i/lub zewnętrznym dostawcom usług (zwanym dalej „Lufthansa”) na połączenie Twojego profilu Lufthansa z profilem Twoich usług na platformie Concur oraz na wykorzystywanie i przesyłanie Twoich danych dla potrzeb uproszczenia ich transferu do Concur oraz ich publikacji i przechowywania przez Concur w związku z Twoim kontem usług na platformie Concur.
  • Wyrażasz zgodę na to, aby Lufthansa i Concur mogły wymieniać się dotyczącymi Cię danymi, takimi jak Twoje imię i nazwisko, adres e‑mail, nazwa firmy, numer w programie Miles & More i dane dotyczące rezerwacji. Dane dostarczone Concur przez Lufthansę będą przetwarzane przez Concur zgodnie z Polityką ochrony danych Concur , a dane dostarczone Lufthansie przez Concur będą przetwarzane przez Lufthansę zgodnie z Polityką ochrony danych Lufthansy. 
  • W każdej chwili możesz anulować łącze między swoim profilem Lufthansa a kontem usług na platformie Concur poprzez stronę internetową Twojej firmy na platformie Concur.
  • Lufthansa może w każdej chwili usunąć łącze między Twoim profilem Lufthansa a Twoim kontem usług na platformie Concur, bez podania przyczyn i bez pisemnego powiadomienia, na przykład jeżeli Twój profil Lufthansa lub Twoje konto usług na platformie Concur zostały anulowane lub usunięte.
  • Zobowiązujesz się do zrekompensowania Lufthansie oraz jej właściwym członkom zarządu, dyrektorom, pracownikom i podmiotom zewnętrznym wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z Twojego naruszenia niniejszych Warunków i zasad lub z Twojego naruszenia właściwych przepisów prawa lub praw osób trzecich. Nawet jeżeli w indywidualnych przypadkach Lufthansa nie podejmie właściwych środków po naruszeniu przez Ciebie lub inną osobę niniejszych uzgodnień, Lufthansa zachowuje prawo do podjęcia odpowiednich kroków w razie podobnych naruszeń w przyszłości.
  • Lufthansa może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki i zasady bez podawania przyczyn i bez zapowiedzi.