Wjazd do strefy Schengen

Tutaj można znaleźć informacje dotyczące swobodnego poruszania się osób w europejskiej strefie Schengen.

Town Hall and Square with fountain in Valencia, Spain

Wjazd do europejskiej „strefy Schengen”

Układ z Schengen reguluje wolne przemieszczanie się ludzi w strefie Schengen. Dzięki temu podróż między krajami do niej należącymi jest łatwiejsza, gdyż nie obowiązuje standardowa kontrola graniczna.

Jednak wszyscy podróżni (w tym dzieci i niemowlęta) w każdej chwili muszą być w stanie okazać dowód tożsamości (np. paszport lub dowód osobisty). Prawo jazdy, karty bankowe lub podobne dokumenty nie są akceptowane jako ważne dokumenty podróży ani dowody tożsamości.

Wszyscy zagraniczni przyjezdni (spoza UE) mogą zostać na terenie strefy Schengen maksymalnie 90 dni od dnia wjazdu (w przeciągu 180 dni). Wiza może być wymagana w zależności od narodowości lub powodu wizyty podróżnego.

Więcej informacji można uzyskać w ambasadzie dowolnego kraju strefy Schengen. Szczegółowe informacje na temat przepisów, wymogów paszportowych oraz ostatnich zmian wprowadzonych w poszczególnych krajach można uzyskać również na stronie IATA Travel Centre.

Aktualna lista państw strefy Schengen:

Inne wymogi/wyjątki: Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

Osoby podróżujące do Danii, Irlandii lub Wielkiej Brytanii muszą zastosować się do pewnych przepisów. Dania ma prawo decydowania, które warunki Układu z Schengen stosuje.

Przepis o okresie 90 dni w przeciągu 180 dni nie obowiązuje w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Te dwa kraje nie są częścią strefy Schengen i tym samym obowiązują w nich inne przepisy wjazdowe. Jednolita polityka wizowa nie obowiązuje w tych krajach.