Najważniejsze trasy

Definicja najważniejszej trasy (most significant route) jest zawarta w uchwale IATA nr 302. IATA dzieli międzynarodowe podróże na trzy główne obszary zwane „strefami taryfowymi” (TC). Te z kolei podzielone są na podstrefy:

Strefa taryfowa IATA nr 1 – TC 1: Ameryka i Grenlandia
Podstrefa w strefie taryfowej 1: Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Meksyk, Wyspy Karaibskie, Ameryka Południowa

Strefa taryfowa IATA nr 2 – TC 2: Europa, Afryka oraz Bliski Wschód

Podstrefa w strefie taryfowej 2: Europa, Bliski Wschód, Afryka (w tym wyspy na Oceanie Indyjskim)

Strefa taryfowa IATA nr 3 – TC 3: Azja i Oceania
Podstrefa w strefie taryfowej 3: Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Japonia i Korea, Południowo-Zachodni Pacyfik, Australia
Nowa Zelandia

Przerwa w podróży

Przerwa w podróży (stopover) jest rozumiana jako postój lub przerwa w podróży trwająca powyżej 24 godzin.
Na przykład: zarezerwowałeś podróż z Frankfurtu do Bangkoku przez Dubaj. W Dubaju zostajesz na dwa dni (48 godzin).

  • Z Frankfurtu do Dubaju rejs o numerze LH 630 (LH = Lufthansa) obsługiwany przez Lufthansę.
  • Kontynuacja podróży po dwóch dniach z Dubaju do Bangkoku rejsem o numerze TG 518 (TG = Thai Airways) obsługiwanym przez linię lotniczą Thai Airways.


Z tego względu przepisy bagażowe dotyczące podróży z Frankfurtu do Dubaju są zgodne z zasadami przewozu bezpłatnego bagażu obowiązującymi w liniach otniczych Lufthansa. Ze względu na 48-godzinną przerwę w Dubaju na trasie z Dubaju do Bangkoku zastosowanie mają zasady przewozu bezpłatnego bagażu Thai Airways.