Opłata dystrybucyjna linii lotniczych należących do Lufthansa Group

1 września 2015 roku linie lotnicze należące do Lufthansa Group (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa oraz SWISS) wprowadziły globalną opłatę za rezerwacje dokonywane poprzez globalne systemy rezerwacji (GDS) - opłatę dystrybucyjną (DCC). Bezpośrednie rezerwacje poprzez strony internetowe Lufthansa Group pozostają zwolnione z DCC.

Wszystkie ważne szczegóły oraz podstawowe informacje na temat tych zmian można znaleźć w następnych rozdziałach:

1. Potrzeba dostosowania w kontekście użytkowania kanałów rezerwacyjnych

W wyniku rosnącej cyfryzacji można skorzystać z licznych opcji, aby poznać usługi Lufthansa Group, zarezerwować podróż oraz dodatkowe usługi. Opcje, które są najczęściej wykorzystywane do rezerwacji klienta to na przykład rezerwacja dokonana poprzez biuro podróży za pośrednictwem globalnych systemów rezerwacyjnych (GDS), poprzez strony internetowe Lufthansa Group oraz poprzez wyszukiwarki online. W zależności od technologii oraz usługi, różne kanały rezerwacyjne generują różne koszty, które wcześniej w znacznym stopniu pokrywały linie lotnicze należące do Lufthansa Group. Koszty te były przenoszone na pasażerów w formie zryczałtowanej kwoty zawartej w cenie biletu.

Wraz z wprowadzeniem DCC, linie lotnicze należące do Lufthansa Group nie przenoszą już kosztów w formie zryczałtowanej kwoty, ale w sposób, który odzwierciedla faktyczne źródło kosztów. W szczególności jest to spowodowane kosztami korzystania z GDS, które są kilkukrotnie wyższe niż koszty bezpośredniej rezerwacji przez linie lotnicze Lufthansa Group.

Jak wiadomo korzystanie z GDS oferuje klientom biur podróży o wiele więcej korzyści niż prosta rezerwacja biletów Lufthansy. Na przykład należą do nich porównania wydajności różnych linii lotniczych lub techniczne połączenie biur podróży jako podstawa dla dalszych usług. W przypadku tych dodatkowych usług, rocznie na linie lotnicze należące do Lufthansa Group nakładana jest opłata w wysokości kilkuset milionów euro.

Dodatkowo, nastąpił znaczny wzrost opłat w związku z renegocjacją kontraktów linii lotniczych Lufthansa Group z najważniejszymi globalnymi systemami rezerwacyjnymi.

W konsekwencji zmienionych parametrów, linie lotnicze Lufthansa Group wprowadziły globalną opłatę za rezerwacje dokonane poprzez globalne systemy rezerwacyjne - opłatę dystrybucyjną (DCC). Bezpośrednie rezerwacje poprzez linie lotnicze należące do Lufthansa Group wciąż pozostają zwolnione z DCC.

Jak to ma już miejsce w przypadku wprowadzenia nowych europejskich taryf Klasy Ekonomicznej, poprzez wprowadzenie DCC linie lotnicze Lufthansa Group umożliwiają klientom płacenie tylko za usługi, z których faktycznie korzystają. W związku z tym linie lotnicze należące do Lufthansa Group podejmują dalsze kroki na drodze strategicznego wyrównywania kosztów poprzez spersonalizowane i modularne oferty.

2. Międzynarodowa opłata dystrybucyjna (DCC)

Jednolita globalna* opłata 16 euro dla wszystkich globalnych systemów rezerwacyjnych będzie nakładana na wszystkie bilety linii lotniczych należących do Lufthansa Group (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa oraz SWISS) wystawione od 1 września 2015 r. poprzez GDS. Opłata dystrybucyjna będzie automatycznie naliczana w GDS i wzięta pod uwagę podczas wystawiania biletu.

Wysokość opłaty DCC opiera się na dodatkowych kosztach ponoszonych przez Lufthansa Group w ramach rezerwacji GDS w porównaniu do sprzedaży bezpośredniej.

3. Kanały rezerwacyjne wyłączone z opłaty DCC

 Opłata DCC nie jest nakładana podczas bezpośrednich rezerwacji w liniach lotniczych należących do Lufthansa Group. W związku z tym następujące kanały rezerwacyjne pozostaną zwolnione z opłaty DCC:

 

* W niektórych krajach wprowadzenie DCC wymaga oficjalnej autoryzacji. Według stanu na luty 2016, następujące kraje zostały wyłączone z opłaty DCC: Brazylia, Chiny, Hongkong, Iran, Jemen, Libia, Nowa Zelandia oraz Tunezja.