SEPA Doğrudan Borçlandırma Sistemi aracılığıyla Taksitli Borçlar

Doğrudan borçlandırmanın iki taksit halinde yapılması yetkisi

Bu belge ile belirtilen fatura tutarını bir IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) ile tanımlanan hesabımdan tahsil etmesi konusunda Deutsche Lufthansa AG şirketine talimat ve yetki veriyorum. Aynı zamanda hesabımı Deutsche Lufthansa AG tarafından fatura edilen tutarda borçlandırması konusunda hesabımı yöneten ödeme hizmeti sağlayıcısına yetki veriyorum.

Toplam tutar iki taksitte düşülür; ilki hemen bilet satın alma işleminden sonra, ikincisi ise planlı kalkış tarihinden kısa süre önce. Rezervasyon değişikliği seçeneği olan biletler söz konusuysa ikinci taksit, rezervasyon değişikliğinden önce düşülür.

Adres ifşa yetkisi

Bu belgeyle, belirtilen IBAN ile tanımlanan kredi kuruluşuma, doğrudan borçlandırmanın başarısız olması veya karşı çıkılması durumunda bana yönelik iddiaların uygulanabilmesi amacıyla adımı ve adresimi talebi üzerine Deutsche Lufthansa AG şirketi veya vekiline ifşa etmesi konusunda gayri kabili rücu yetki veriyorum.

Kara liste sorgusu

Deutsche Lufthansa AG, SEPA doğrudan borçlandırma sürecinin bir parçası olarak, Bayreuth’ta mukim hizmet sağlayıcı DESKO GmbH şirketini IBAN’ınızın bir kara listeye dâhil olup olmadığını araştırma konusunda görevlendirmiştir. Bu kara liste, daha önceki borç faturalandırma işlemlerinde Deutsche Lufthansa AG için şüpheli alacak sınıfına giren Lufthansa müşterilerine ait banka bilgilerini içerir. Bu prosedür, banka bilgilerinizin yetkisiz üçüncü taraflarca kötüye kullanılması ve Deutsche Lufthansa AG’nın şüpheli alacakla karşılaşmasını önlemek üzere her iki tarafı korumayı amaçlamaktadır.

Bir kara listeye dâhil etme yetkisi

Doğrudan borçlandırmanın başarısız olması durumunda, adım, adresim, IBAN, kart numaram ve yapılmayan ödemeye ait bilgiler Deutsche Lufthansa AG kara listesine girilecektir. Fatura tutarı ödendikten üç ay sonra kara listeden çıkarılacağım.