Wniosek o zwrot kosztów z Flight Value Vouchera

Złóż wniosek o zwrot wartości oryginalnego biletu, jeżeli nie możesz skorzystać z już wystawionego Flight Value Vouchera.

Uwaga: Jeżeli złożyłeś wniosek o zwrot kosztów biletu opłaconego voucherem i nadal jest on rozpatrywany, wniosek o zwrot kosztów dotyczący Flight Value Vouchera powinieneś złożyć dopiero po zakończeniu rozpatrywania Twojego pierwszego wniosku o zwrot kosztów biletu.

Flight Value Voucher musi zostać wykorzystany w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym rejs został anulowany. Wcześniejsze vouchery zniżkowe nie będą ważne. 

Twoje dane

Wprowadź dane posiadacza vouchera, jeżeli nie są takie same jak dane właściciela oryginalnego biletu.

Kod vouchera znajdziesz w portalu Flight Value Voucher, np. VLH67W49HG7*

* Przed wysłaniem wniosku upewnij się, że wprowadziłeś poprawne dane. Nie możemy przetwarzać tutaj wniosków związanych z voucherami innego typu, kodami promocyjnymi ani innymi tematami.