Centra telefoniczne na świecie

Wszystkie linie telefoniczne są częścią lokalnych sieci stacjonarnych. Koszt połączenia zależy od opłat operatora i od korzystania z telefonu komórkowego.