Opłaty ryczałtowe za przewóz nadbagażu

Opłaty za przewóz nadbagażu mogą być podane w różnych walutach. W tym przypadku, jako podstawę do przeliczenia ceny na odpowiednią walutę lokalną wykorzystuje się następujące waluty:

  • EUR (w przypadku bagażu nadanego w Europie)
  • CAD (w przypadku bagażu nadanego w Kanadzie)
  • JPY (w przypadku bagażu nadanego w Japonii)
  • USD (w przypadku bagażu nadanego w krajach innych niż wyżej wymienione)

Ceny mogą się różnić na trasach do/z USA lub Kanady.

Waluta stosowana w miejscu nadania bagażu zostanie wykorzystana do obliczenia kosztów całej podróży. W stosownych przypadkach kwota zostanie następnie przeliczona na walutę lokalną.

Na rejsach, w przypadku których port docelowy lub port wylotu nie jest taki sam w obu kierunkach lub przerwa w podróży (stopover) trwa ponad 24 godziny, naliczona zostanie opłata za bagaż obowiązująca dla najbardziej odległego punktu na całej trasie.

Więcej szczegółowych informacji o destynacjach i strefach cenowych można znaleźć tutaj.

Opłaty ryczałtowe za nadbagaż, który przekracza dozwoloną wagę i/lub wymiary

Klasa Ekonomiczna i Klasa Ekonomiczna Premium

Bagaż większy LUB cięższy niż dozwolono w ramach limitu bezpłatnego bagażu

Waga: 24 kg do 32 kg lub wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 40 EUR
46 USD
Trasy europejskie 50 EUR
57 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 75 EUR
86 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 100 EUR
115 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 120 EUR
138 USD
180 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 150 EUR
172 USD
225 CAD
Trasy do/z Japonii Cięższe:
100 EUR
150 USD
150 CAD

Większe:
200 EUR
300 USD
300 CAD

Bagaż większy ORAZ cięższy niż dozwolono w ramach limitu bezpłatnego bagażu

Waga: 24 kg do 32 kg i wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 80 EUR
92 USD
Trasy europejskie 100 EUR
114 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 150 EUR
172 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 200 EUR
230 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 240 EUR
276 USD
360 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 300 EUR
345 USD
450 CAD
Trasy do/z Japonii 300 EUR
450 USD
450 CAD

Klasa Biznes i Klasa Pierwsza

Bagaż większy niż dozwolono w ramach limitu bezpłatnego bagażu

Wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 40 EUR
46 USD
Trasy europejskie 50 EUR
57 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 75 EUR
86 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 100 EUR
115 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 120 EUR
138 USD
180 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 150 EUR
173 USD
225 CAD
Trasy do/z Japonii 200 EUR
300 USD
300 CAD

Stawki ryczałtowe za dodatkową sztukę bagażu

Stawki ryczałtowe za drugą sztukę bagażu odprawianego

Klasa Ekonomiczna

Trasy pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem i Ameryką Środkową² ³

Waga: do 23 kg i wymiary1: do 158 cm

  Przedpłata (online) Centrum Obsługi Lufthansy*
Na lotnisku
Trasy międzykontynentalne (pomiędzy Europą a USA, Kanadą, Meksykiem i Ameryką Środkową) 80 EUR
85 USD
85 EUR
90 USD
90 CAD
90 CHF
90 EUR
100 USD
100 CAD
100 CHF

Trasy pomiędzy USA a Egiptem, Libanem i Jordanią

Waga: do 23 kg i wymiary1: do 158 cm

  Przedpłata (online) Centrum Obsługi Lufthansy*
Na lotnisku
 
Trasy międzykontynentalne (pomiędzy USA a Egiptem, Libanem i Jordanią) 80 EUR
90 USD
85 EUR
95 USD
90 EUR
100 USD
 

Bilety wystawione w Brazylii

Waga: do 23 kg i wymiary1: do 158 cm

  Przedpłata (online) Centrum Obsługi Lufthansy*
Na lotnisku
Trasy międzykontynentalne 135 EUR
150 USD
140 EUR
155 USD
175 EUR
195 USD

Dodatkowa większa LUB cięższa sztuka bagażu

Waga: 24 kg do 32 kg lub wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 110 EUR
126 USD
Trasy europejskie 130 EUR
149 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 175 EUR
201 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 250 EUR
287 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 320 EUR
368 USD
480 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 400 EUR
460 USD
600 CAD
Trasy do/z Japonii Cięższe:
250 EUR
350 USD
350 CAD

Większe:
350 EUR
500 USD
500 CAD

Dodatkowa większa ORAZ cięższa sztuka bagażu

Waga: 24 kg do 32 kg i wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 150 EUR
172 USD
Trasy europejskie 180 EUR
206 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 250 EUR
287 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 350 EUR
402 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 440 EUR
506 USD
660 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 550 EUR
633 USD
825 CAD
Trasy do/z Japonii 450 EUR
650 USD
650 CAD

Klasa Biznes i Klasa Pierwsza

Dodatkowa sztuka bagażu

Waga: 32 kg i wymiary1: 158 cm

Trasy krajowe (Niemcy)
70 EUR
80 USD
Trasy europejskie 80 EUR
92 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 100 EUR
115 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne
150 EUR
172 USD
Średnie trasy międzykontynentalne
200 EUR
230 USD
300 CAD
Długie trasy międzykontynentalne
250 EUR
287 USD
375 CAD
Trasy do/z Japonii 150 EUR
200 USD
200 CAD

Dodatkowa większa sztuka bagażu

Waga: 32 kg i wymiary1: 159 cm do 292 cm

Trasy krajowe (Niemcy) 110 EUR
126 USD
Trasy europejskie 130 EUR
149 USD
Afryka Północna, Azja Środkowa i kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego 175 EUR
201 USD
Krótkie trasy międzykontynentalne 250 EUR
287 USD
Średnie trasy międzykontynentalne 320 EUR
368 USD
480 CAD
Długie trasy międzykontynentalne 400 EUR
460 USD
600 CAD
Trasy do/z Japonii 350 EUR
500 USD
500 CAD

* Dotyczy wyłącznie biletów wystawionych od 15 września 2020 r. Znajdź numer telefonu Centrum Obsługi Lufthansy.

1 Wymiary sztuki bagażu są obliczane jako suma jej wysokości, szerokości i głębokości (wysokość + szerokość + głębokość).

2 Do Ameryki Środkowej należą następujące państwa: Belize, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama i Salwador.

3 Opłaty ryczałtowe za przewóz drugiej sztuki bagażu rejestrowanego nie dotyczą biletów „Dookoła świata”. W takim przypadku zastosowanie mają standardowe opłaty za przewóz nadbagażu.