Informacje na temat podróżowania z psami asystującymi

Podróżując Lufthansą, możesz nieodpłatnie zabrać swojego psa asystującego na pokład samolotu.

Rozróżniamy:

  • psy asystujące podczas rejsów bezpośrednich do/z USA
  • psy asystujące podczas wszystkich rejsów poza USA

Zabierając psa asystującego do kabiny pasażerskiej, należy zastosować się do ogólnych wskazówek dotyczących przewozu zwierząt samolotem.

Ogólne wymagania dotyczące zabierania psa asystującego do kabiny pasażerskiej

W celu zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego przebiegu rejsu pies musi być wytresowany do posłusznego reagowania na polecenia swojego właściciela oraz stosownego zachowania w miejscu publicznym (tzn. nie szczeka, nie warczy i nie wskakuje na ludzi ani na inne zwierzęta).

Pies nie może pod żadnym pozorem załatwiać potrzeb fizjologicznych w kabinie pasażerskiej ani przy bramce (gate), chyba że następuje to w sposób niewywołujący ryzyka dla zdrowia ani problemów natury higienicznej.

Jeżeli pies nie zachowuje się w stosowny sposób, Lufthansa może przenieść go do luku bagażowego za dodatkową opłatą lub odmówić przewozu zwierzęcia. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty oraz dodatkowe koszty wynikające z przewozu swojego psa.

Na pokładzie:

  • Pies musi się zmieścić w przestrzeni przed fotelem i być przypięty do pasa bezpieczeństwa właściciela za pomocą szelek dla zwierząt zapewnionych przez Lufthansę.
  • Zwierzę pod żadnym pozorem nie może siedzieć na fotelu pasażerskim.
  • Zalecamy korzystanie z uprzęży zamiast z obroży.
  • Chociaż nie jest to wymagane podczas podróży z psem asystującym, zalecamy również zabranie ze sobą kagańca jako dodatkowego środka bezpieczeństwa oraz ze względu na innych pasażerów.
  • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy pies stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pasażerów, będziesz zobowiązany do założenia psu kagańca. W przeciwnym wypadku Twój pies nie będzie mógł podróżować rejsami Lufthansy.

Lista kontrolna w zakresie zabierania psów asystujących do kabiny pasażerskiej

Aby ułatwić przygotowania, opracowaliśmy listę kontrolną obejmującą wszystkie ważne kwestie.