Artykuły niebezpieczne

Poprawne pakowanie dla bezpieczeństwa

Illustration zeigt gefährliche Gegenstände an der Sicherheitskontrolle // Illustration shows dangerous goods at the security check

Z uwagi na Twoje bezpieczeństwo na pokładzie przepisy zabraniają przewozu niektórych artykułów w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym. Dlatego ważne jest, aby przed podróżą dokładnie zapoznać się z informacjami i prawidłowo się spakować. Tutaj można znaleźć przegląd artykułów niebezpiecznych, które można przewozić w bagażu podręcznym i rejestrowanym. Tutaj można znaleźć również, jakie warunki muszą spełniać te artykuły.

Informacje dotyczące przewozu MacBooków Apple

Apple wycofało niektóre starsze wersje MacBook Pro z powodu defektu baterii. Dotyczy to 15-calowych urządzeń sprzedanych pomiędzy 2015 a 2017 rokiem. Przewożenie tych urządzeń na pokładzie samolotu jest zabronione, jeżeli bateria nie została wymieniona. Taka usługa jest oferowana przez producenta. W tej sytuacji Lufthansa odnosi się do dyrektywy bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która weszła w życie w lutym 2017 roku. Zabrania ona transportu wadliwych lub wycofanych baterii litowych. Nasza załoga pokładowa została odpowiednio przeszkolona, jak radzić sobie z bateriami litowymi.

Wszystkie artykuły niebezpieczne w szczegółach

Jeżeli szukasz informacji na temat artykułów niebezpiecznych, pełną listę podzieloną na kategorie można znaleźć na następującej stronie: