Ogólne rady dotyczące wymagań wjazdowych

Wymagania wjazdowe w Twoim miejscu docelowym

Obecnie informacje o zmianach przepisów wjazdowych w poszczególnych krajach mogą być publikowane z krótkim wyprzedzeniem. Informacje dotyczące przepisów wjazdowych obowiązujących w kraju docelowym oraz punktów wykonywania testów na Covid‑19 można uzyskać po wprowadzeniu lotniska początkowego oraz docelowego.

Do obowiązków pasażera należy zaznajomienie się z aktualnymi przepisami wjazdowymi i wyjazdowymi oraz posiadanie ze sobą odpowiednich dokumentów. Lufthansa nie ponosi za to odpowiedzialności. Pasażerowie są również zobowiązani do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów podróży i wiz dla siebie oraz swoich dzieci, a także do przestrzegania wszystkich przepisów krajów, między którymi się przemieszczają, w tym krajów tranzytowych.

Informacje dotyczące wymogów dla poszczególnych krajów docelowych można znaleźć:

  • Wszyscy pasażerowie na całym świecie: informacje dotyczące przepisów wjazdowych można uzyskać w ambasadzie lub konsulacie kraju docelowego.
  • Informacje dla obywateli Niemiec znajdują się na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
    Prosimy pamiętać, że wymagania wizowe, transferowe oraz wjazdowe są specyficzne dla każdego kraju i zmieniają się z krótkim wyprzedzeniem.

* Lufthansa stara się zawsze dostarczać najbardziej aktualnych informacji. Jednak Lufthansa nie ma kontroli nad procedurami wjazdowymi. Ze względu na to, że przepisy wjazdowe w poszczególnych krajach stale się zmieniają, Lufthansa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść podawanych informacji.