Informacje na temat podróżowania z psami ras agresywnych oraz zwierzętami ras brachycefalicznych

Przewóz psów ras agresywnych oraz psów i kotów ras brachycefalicznych podlega specjalnym przepisom i zaleceniom.

Jeżeli Twój pupil należy do którejś z podanych kategorii, prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi informacjami. W przypadku przewozu w luku bagażowym zastosowanie mają również

Informacje na temat podróżowania z psami ras agresywnych

Zwierzęta sklasyfikowane jako psy ras agresywnych lub uznawane za niebezpieczne mogą być przewożone wyłącznie w specjalnych klatkach w luku bagażowym. Odstępstwo od reguły czyni się w przypadku psów ras agresywnych w wieku od 3 do 6 miesięcy. Psy takie można przewozić w zwykłych klatkach do transportu. Kwestia tego, czy są one transportowane w kabinie pasażerskiej czy w luku bagażowym, zależy od podstawowych kryteriów dotyczących przewozu psów.

W przypadku zamiaru przewiezienia psa rasy agresywnej w luku bagażowym prosimy również o zapoznanie się z informacjami na temat przewozu zwierząt w luku bagażowym.

W przypadku zamiaru zabrania psa rasy agresywnej w wieku od trzech do sześciu miesięcy do kabiny pasażerskiej prosimy również o zapoznanie się z informacjami na temat przewozu zwierząt w kabinie pasażerskiej.

Informacje na temat podróżowania z psami i kotami ras brachycefalicznych

Ze względów anatomicznych psy i koty należące do ras brachycefalicznych mają częściowo zablokowane drogi oddechowe, czemu towarzyszą trudności z oddychaniem. Stres spowodowany transportem lub wysokimi temperaturami na lotnisku wylotowym, przesiadkowym lub docelowym mogą wywoływać zaburzenia krążenia, które z kolei mogą skutkować problemami z oddychaniem. Może to doprowadzić do wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci Twojego pupila w trakcie podróży.

W związku z tym, od 1 stycznia 2020 roku, Lufthansa nie będzie już transportować tych ras w luku bagażowym. Zwierzę można wciąż zabrać do kabiny pasażerskiej pod warunkiem, że będziesz stosować się do obowiązujących warunków transportu zwierząt jako dodatkowego bagażu podręcznego w kabinie.

Psy i koty ras brachycefalicznych mogą być transportowane jako cargo, na przykład przez Lufthansa Cargo.