Informacje na temat ochrony danych

Wskazane poniżej informacje na temat ochrony danych mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. i odzwierciedlają zwiększone wymogi dotyczące przejrzystości określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych UE.

Kto jest administratorem danych?

Deutsche Lufthansa AG (Venloer Strasse 151-153, 50672 Kolonia, Niemcy) (określana poniżej również jako „Lufthansa”, „my” i „nas”) pragnie poinformować, w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku ze swoimi ofertami produktów. Dostęp do tych ofert można uzyskać bezpośrednio z poziomu strony lufthansa.com („strona internetowa”) oraz w aplikacji Lufthansa.

Wszelkie odwołania w dalszej części tekstu do linii lotniczych należących do Lufthansa Group odnoszą się do linii lotniczych Lufthansa, SWISS International Airlines AG, Austrian Airlines AG, Brussels Airlines S.A. i Eurowings GmbH. Lufthansa Group obejmuje linie lotnicze należące do Lufthansa Group oraz inne firmy należące do Lufthansa Group.

Z kim można się skontaktować?

W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych w kontekście naszej strony internetowej lub oferowanych na niej usług należy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Lufthansa Group
Linie Lotnicze Deutsche Lufthansa AG
Adres e‑mail: datenschutz@dlh.de
Wnioski o udzielenie informacji prosimy kierować na adres:
Linie Lotnicze Deutsche Lufthansa AG
Data Information
FRA CJ/D
60546 Frankfurt

lub w wiadomości e-mail na adres:
​dataaccess@dlh.de​

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail korespondencja nie jest szyfrowana.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Przetwarzamy je w celu wypełniania naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. b) RODO. Obejmuje to w szczególności:

 • sprzedaż, zmianę rezerwacji, zwrot kosztów biletów i podwyższenie klasy podróży
 • sprzedaż i świadczenie usług związanych z lotem, takich jak serwowanie menu a-la-carte, posiłki zamawiane w przedsprzedaży, zakupy przed lotem, eJournals i usługi bagażowe
 • komunikacja z klientami, np. wysyłanie potwierdzeń rezerwacji i dostarczanie informacji związanych z lotem
 • zarządzanie procesami odprawy i wejścia na pokład, począwszy od zaproszenia do odprawy, poprzez kontrolę dokumentów podróżnych i wjazdowych, aż po przetwarzanie listy oczekujących i obsługę bagażu
 • gromadzenie i przekazywanie danych kontaktowych wymaganych przez władze lokalne w oparciu o obowiązujące przepisy ustawowe, a zatem niezbędnych do zapewnienia zgodności z warunkami umowy przewozu
 • wstęp do saloniku
 • rejestrowanie i przetwarzanie opinii i zapytań klientów

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe, by chronić naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit f) RODO

 • w celu przesyłania Ci istotnych informacji dotyczących zarezerwowanego lotu i celu podróży,
 • w celu zapobiegania, badania i ścigania czynów przestępczych, takich jak oszustwa, np. oszustwa związane z kartami kredytowymi, kradzież tożsamości lub wykorzystanie nieuczciwych środków do uzyskania specjalnych warunków lub ofert taryfowych,
 • w celu dochodzenia roszczeń, w tym windykacji należności i obrony w przypadku sporów prawnych,
 • do celów kontroli,
 • w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa działalności operacyjnej linii lotniczych,
 • w celu zagwarantowania bezpieczeństwa lotniczego,
 • do celów marketingowych, chyba że wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych,
 • w celu przygotowywania międzynarodowych statystyk lotniczych,
 • w celu przygotowywania statystyk do ulepszania naszych produktów i usług. W indywidualnych przypadkach tworzymy w tym celu profile klientów podczas przetwarzania danych rezerwacji. Profile te są jednak natychmiast anonimizowane i nie są wykorzystywane do analizowania ani przewidywania osobistych preferencji.
 • w celu komunikowania się z Tobą, w przypadku gdy istnieje już bieżąca relacja biznesowa z Tobą lub Twoim pracodawcą lub gdy istnieje zamiar jej nawiązania (kontakty biznesowe)
 • w celu planowania usług wsparcia i poprawy punktualności. Dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnego opóźnienia pasażera przy wyjściu do samolotu podczas procesu boardingu, rozładunek bagażu można rozpocząć na wczesnym etapie. W tym celu Fraport AG na lotnisku we Frankfurcie rejestruje czas, kiedy karty pokładowe były sprawdzane, zanim pasażerowie weszli do strefy bezpieczeństwa. Następnie przekazuje te informacje nam/LH przy wyjściu do samolotu na krótko przed odlotem, abyśmy mogli poszukać zaginionych lub potencjalnie opóźnionych pasażerów. Więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych przez Fraport AG można znaleźć w polityce prywatności Fraport AG.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO w określonych celach, w szczególności:

 • do rozsyłania newslettera z powiadomieniami o najlepszej cenie, zawierającego spersonalizowane oferty Lufthansy,
 • do rozsyłania newsletterów zawierających regularne oferty Lufthansy,
 • do otrzymywania przez Ciebie konkretnych informacji i ofert od Lufthansy i jej firm partnerskich,
 • na potrzeby przeprowadzania badań rynkowych i badań opinii klientów,
 • na potrzeby personalizacji strony internetowej i ofert, w tym profilowania,
 • w celu pomocy w procedurach związanych z korzystaniem ze strony internetowej, z funkcjami przypomnień i czatów na żywo,
 • w celach analitycznych, aby ulepszyć nasze oferty przygotowane dla Ciebie.

Przetwarzamy Twoje dane w celu sprawdzenia Twoich dokumentów wjazdowych dotyczących Covid‑19. Robimy to na podstawie Twojej zgody na weryfikację dokumentów wjazdowych dotyczących Covid-19 zgodnie z art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również wycofania wszelkich oświadczeń o wyrażeniu zgody, których udzieliłeś(-aś) nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 roku. Wycofanie zgody nie ma zastosowania z mocą wsteczną i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą wycofania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy dane pasażerów na podstawie naszych ustawowych obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. c) RODO.

Gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie zatrzymywania danych wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego lub naszych ustawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (na przykład zgodnie z art. 7 niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie lotniczym (Luftsicherheitsgesetz – LuftSiG)). Więcej informacji na temat okresów zatrzymywania danych można znaleźć w sekcji „Czas przetwarzania danych”.

Przekazywanie danych organom imigracyjnym:

 • na podstawie porozumienia o danych pasażerów między UE a USA oraz UE a Kanadą,
 • na podstawie niemieckiej ustawy o danych pasażerów (Fluggastdatengesetz – FlugDaG) w Niemczech i w UE, gdzie kraje docelowe UE wdrożyły dyrektywę UE 2016/681,
 • na podstawie Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem,
 • API* (Advance Passenger Information) – przekazujemy dane w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi środkami kontroli podróży

Przekazywanie danych organom służby zdrowia:

 • w celu zwalczania pandemii

Przetwarzamy dane pasażerów na podstawie naszych ustawowych obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, przetwarzamy dane osobowe w celu sprawdzenia Twojego stanu zdrowia, zgodnie z wymogami dotyczącymi wjazdu do danego kraju.

* Dane przechowywane w nadającym się do odczytu maszynowego obszarze paszportów lub dowodów osobistych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od odpowiednich organów.

Które dane osobowe są wymagane?

W formularzach na naszej stronie internetowej oznaczyliśmy niektóre pola jako obowiązkowe; w ich przypadku informacje są wymagane zgodnie z prawem lub umową. Musisz wypełnić te pola, abyśmy mogli dostarczyć Ci żądaną umowę lub usługę.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane osobowe zostaną wykasowane niezwłocznie, gdy przestaną być potrzebne do wskazanych celów. Jednak musimy przechowywać Twoje dane do końca okresów zatrzymywania i upływu terminów określonych przez ustawodawcę lub organy nadzorcze, wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego lub ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Terminy te wynoszą zazwyczaj od sześciu do dziesięciu lat. Możemy również zatrzymać Twoje dane do upłynięcia ustawowych okresów przedawnienia (wynoszących zazwyczaj trzy lata, ale w niektórych przypadkach do 30 lat), jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po tym czasie odpowiednie dane będą rutynowo usuwane.

Kto otrzymuje Twoje dane?

W ramach opisanego powyżej przetwarzania danych i różnych właściwych podstaw prawnych (wykonanie umowy, prawnie uzasadnione interesy, zgoda lub ustawowe zobowiązania w zakresie przetwarzania) Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Linie lotnicze należące do Lufthansa Group
 • wykonawcy, np. dostawcy usług w zakresie obsługi naziemnej lub innych dodatkowych usług powiązanych w tym kontekście,
 • inne linie lotnicze i dostawcy usług obsługi naziemnej, którzy realizują część przewozu,
 • inni dostawcy usług, np. w celu udostępniania strony internetowej, przesyłania newsletterów, obsługi opinii i tworzenia międzynarodowych statystyk lotniczych,
 • urzędy lub organy państwowe, na podstawie przepisów wjazdowych lub działań i dochodzeń policyjnych.

W takich przypadkach dane osobowe mogą być przesyłane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku takiego przekazywania danych zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, by chronić Ciebie i Twoje dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawowymi.

Stosujemy standardowe klauzule umowne UE, jeżeli przesyłanie nie ma podstawy prawnej lub dane są przesyłane do państwa, w odniesieniu do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Informacje na temat standardowych klauzul umownych UE można znaleźć w decyzji Komisji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie w państwach trzecich.

Jakie prawa w zakresie ochrony danych Ci przysługują?

Lufthansa stara się zapewniać rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych. Dlatego ważne jest dla nas, aby osoby, których dane dotyczą – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych – mogły nie tylko skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, ale także z praw wymienionych poniżej:

 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, art. 21 RODO.

W przypadku chęci skorzystania ze swojego prawa należy wysłać wiadomość e-mail na adres dataauskunft@dlh.de.
Pamiętaj o podaniu następujących informacji, abyśmy mogli Cię zidentyfikować:

 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres e‑mail i opcjonalnie numer klienta, kod rezerwacji albo numer biletu

Jeżeli przesyłasz nam kopię swojego paszportu lub dowodu tożsamości, pamiętaj, aby zamaskować wszystkie informacje poza imieniem, nazwiskiem i adresem.

Informujemy, że w celu przetworzenia Twojego żądania oraz w celu identyfikacji będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG. Organem nadzorczym właściwym dla Lufthansy jest:

Komisarz ds. ochrony danych i swobody informacji landu Hesja
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

Informacje na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wynikającego z art. 21 RODO

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z podstawami prawnymi, które mają zastosowanie do Twojej konkretnej sytuacji. Prawo to wynika z art. 6 ust. 1 lit e) i f) RODO. Obejmuje to także profilowanie w oparciu o te przepisy.

Administrator danych przestanie wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będzie w stanie udowodnić istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, bądź jeśli przetwarzanie jest wymagane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Obejmuje to również profilowanie, gdy jest ono przeprowadzane w związku z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

Masz możliwość wykonywania swojego prawa do wniesienia sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług firmy informatycznej – niezależnie od postanowień dyrektywy 2002/58/WE – w zautomatyzowanym procesie, w którym wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

Które dane przetwarzamy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową?

Lufthansa wykorzystuje pliki cookie przeglądarki, skrypty, sygnały nawigacyjne w sieci Web, śledzące adresy URL, znaczniki pikselowe i podobne technologie (określane poniżej jako „pliki cookie”) w celu udostępniania, ochrony i ulepszania naszej strony internetowej i aplikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzanych danych i naszych partnerów znajduje się w naszej polityce wykorzystywania plików cookie.

Możesz zmienić swoją zgodę za pomocą łącza „Zmień ustawienia plików cookie” znajdującego się na dole każdej strony.

Asystent Czatu

Możesz skorzystać z usługi Asystenta Czatu Lufthansa, aby skontaktować się i porozumieć się z nami na naszej stronie internetowej lufthansa.com.

Zalecamy ostrożność w ujawnianiu danych osobowych i podanie w czacie wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do otrzymania usługi, z której chcesz skorzystać.

Z jakich funkcji można skorzystać i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

a) Funkcja czatu

Jeśli skontaktujesz się z asystentem czatu za pośrednictwem czatu internetowego, zostanie Ci przypisany zanonimizowany identyfikator użytkownika oparty na sesji. Treść wprowadzanych przez Ciebie danych i odpowiedzi udzielane przez asystenta czatu będą przechowywane pod tym identyfikatorem użytkownika.

Wszystkie dane wprowadzone przez Ciebie w trakcie rozmowy na czacie z asystentem czatu są przekazywane do zaangażowanego podmiotu przetwarzającego i tam przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia. Wpisy na czacie będą analizowane w celu przetworzenia Twojego zgłoszenia i porównywane z funkcjami i informacjami dostarczonymi przez nas do naszego zaangażowanego podmiotu przetwarzającego. Jeśli nie będzie możliwe obsłużenie Twojego zapytania na tym etapie procesu przy użyciu dialogu dostępnego w oprogramowaniu, wprowadzone teksty zostaną udostępnione innemu zaangażowanemu podmiotowi przetwarzającemu, który przeanalizuje je przy użyciu specjalnego oprogramowania i porówna z bazą wiedzy, której zawartość również udostępniliśmy. Zgłoszenia, które pasują do wprowadzonego tekstu, zostaną odesłane do Ciebie.

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, Facebook przydzieli Ci oparty na sesji, pseudonimizowany identyfikator użytkownika. Zostanie on nam przekazany wraz z Twoją nazwą użytkownika na portalu Facebook. Pozwoli nam to na ponowne zidentyfikowanie Cię w przypadku późniejszych zapytań za pośrednictwem Facebook Messenger i umieszczenie zapytania w kontekście wcześniejszych rozmów z Tobą. Facebook przesyła również informacje o Twoim języku i płci, co pozwala nam zwracać się do Ciebie w bardziej spersonalizowanej formie.
Nie będą przekazywane żadne inne dane i informacje o Tobie przechowywane na Facebooku.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych:

 • art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zgłoszenie dotyczy istniejącej lub planowanej rezerwacji
 • art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. f) ROGO, w celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw.

b) Funkcja czatu na żywo

Jeśli asystent czatu nie jest w stanie przetworzyć Twoich pytań, funkcja czatu na żywo umożliwi Ci skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej funkcji czatu na żywo, dane osobowe wprowadzone w trakcie czatu zostaną przekazane naszym zaangażowanym podmiotom przetwarzającym, które odpowiedzą Ci za pośrednictwem asystenta czatu na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych:

 • art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zgłoszenie dotyczy istniejącej lub planowanej rezerwacji
 • art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. f) ROGO, w celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu, zapobiegania oszustwom lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw.

Aby utrzymać i stale poprawiać jakość obsługi klienta świadczonej przez pracowników naszego centrum obsługi, chcemy ocenić próbki komunikacji sesji czatu na żywo. W tym celu potrzebujemy Twojej zgody, o którą prosimy przed przekierowaniem Cię do naszych agentów czatu na żywo. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w trakcie sesji czatu na żywo i po jej zakończeniu. Możesz poinformować naszych agentów o chęci wycofania zgody podczas sesji czatu na żywo lub skontaktować się z nami w tym celu za pomocą naszego formularza online.

Jeśli nie udzielisz zgody, pracownicy naszego centrum obsługi oczywiście nadal będą się Tobą zajmować.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Funkcja dodawaznia opinii

Możesz także skorzystać z funkcji „Kciuki w górę” i „Kciuki w dół”, by przesłać nam swoją opinię na temat informacji przekazanych przez asystenta czatu. Twoja opinia będzie przechowywana jako część Twojego czatu internetowego. Jeśli chcesz przekazać nam opinię na temat asystenta czatu, musisz to wyraźnie zgłosić, wprowadzając tekst. Następnie uzyskasz możliwość wprowadzenia swojej opinii w formie tekstowej w czacie internetowym.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. f) RODO: ochrona naszego prawnie uzasadnionego interesu w ulepszaniu funkcji asystenta czatu w oparciu o Twoją opinię.

d) Powiadomienia push
Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger i wyrażasz na to zgodę, będziemy również wysyłać Ci informacje dotyczące rezerwacji, na przykład gdy lot będzie gotowy do odprawy, pod warunkiem że udostępnisz nam swoje dane dotyczące rezerwacji za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger.

Oczywiście zgodę można wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wpisz słowo „Wycofaj” w oknie dialogowym Facebook Messenger i potwierdź oferowaną opcję wycofania zgody lub kliknij łącze menu „Ochrona danych” znajdujące się w oknie dialogowym.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO.

e) Rozwiązywanie problemów technicznych i poprawa jakości.

W przypadku awarii technicznych musimy szczegółowo analizować historie czatów w poszczególnych przypadkach, aby móc zidentyfikować przyczyny awarii technicznej i podjąć działania naprawcze.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 pkt. 1 ust. 1 lit. f) RODO: ochrona naszego prawnie uzasadnionego interesu w identyfikowaniu i poprawianiu błędów technicznych.

Analizujemy wszystkie dialogi i Twoje opinie w celu poprawy jakości funkcji asystenta czatu. W tym celu usuwane są wszystkie odniesienia do Ciebie, dzięki czemu wykorzystywane są wyłącznie dane zanonimizowane, a Twoje dane nie mogą być analizowane ani łączone z Tobą.

Kto uzyska Twoje dane?

Udostępniamy Twoje dane osobowe innym firmom stowarzyszonym w ramach Lufthansa Group lub firmom zewnętrznym w celu przetworzenia Twojego zgłoszenia za pośrednictwem asystenta czatu. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Tobie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez organy państwowe lub sąd.

FirmaAktywności
Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irlandia

Przetwarzanie danych na zlecenie.
Baza danych informacji: jeśli na Twoje zapytanie nie można udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi, wprowadzony przez Ciebie tekst zostanie przekazany do firmy Microsoft jako firmy przetwarzającej dane. Wprowadzone teksty zostaną tam poddane analizie językowej i porównane z bazą wiedzy. Zgłoszenia pasujące do wprowadzonego tekstu zostaną odesłane do Ciebie. Microsoft otrzymuje wyłącznie tekst wprowadzony przez Ciebie podczas czatu z asystentem czatu (w tym wszelkie dane osobowe ujawnione przez Ciebie w tym kontekście).

Tłumaczenie językowe w czacie na żywo:
Aby szybciej połączyć Cię z agentem w czacie na żywo, korzystamy z oprogramowania tłumaczącego firmy Microsoft, które umożliwia tłumaczenie wprowadzonych przez Ciebie danych na czacie na język agenta i odwrotnie.

Sprawdzanie pisowni Bing:
Aby umożliwić lepsze rozpoznawanie mowy podczas dopasowywania do bazy danych informacji, moduł sprawdzania pisowni Bing sprawdza wprowadzany tekst pod kątem błędów ortograficznych i poprawia je.

Lufthansa Global Tele Sales GmbH (Lufthansa InTouch)
Ullsteinstrasse 118
Building 1A
12109 Berlin
Niemcy
Przetwarzanie danych na zlecenie.
Lufthansa Global Tele Sales GmbH zatrudnia agentów czatu na żywo, którzy mogą skontaktować się z Tobą za pośrednictwem funkcji czatu na żywo.
Mindpearl Ltd.
Caribbean Plaza, 2nd Floor, North Building
878 West Bay Road
Wielki Kajman
KY1-1003
Kajmany
Przetwarzanie danych na zlecenie.
Mindpearl Ltd. zatrudnia agentów czatu na żywo, którzy mogą skontaktować się z Tobą za pośrednictwem funkcji czatu na żywo.
Genesys Telecommunications Lab. GmbH
Joseph Wild Strasse 20
81829 Monachium
Niemcy
Przetwarzanie danych na zlecenie.
Genesys Telecommunications Lab. GmbH zapewnia oprogramowanie, które jest połączone z Cognigy i umożliwia agentom komunikację z Tobą na czacie w funkcji czatu na żywo.
Cognigy GmbH
Speditionsstrasse 1, Sign Building
40221 Dusseldorf
Niemcy
Przetwarzanie danych na zlecenie.
Cognigy GmbH zapewnia funkcję NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego, i opisuje techniki i metody maszynowego przetwarzania języka naturalnego. Dane te są hostowane na serwerach Cognigy i nie są udostępniane osobom trzecim.
Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour, Dublin 2
Irlandia
Współadministratorzy.
Meta Platforms Ireland Ltd. zapewnia usługę komunikatora Facebook Messenger, czyli kanał komunikacji, za pośrednictwem którego można skontaktować się z asystentem czatu.

Lufthansa Systems GmbH & Co. KG
Am Messeplatz 1
65479 Raunheim
Niemcy
Przetwarzanie danych na zlecenie.
Operacje informatyczne, monitorowanie i konserwacja oprogramowania asystenta czatu i infrastruktury informatycznej.

Kiedy Twoje dane są usuwane?

Dane przesłane za pośrednictwem asystenta czatu usuniemy po 30 dniach. Jeśli wyraziłeś(-aś) na to zgodę, obejmuje to również dane, których używamy w celu poprawy jakości naszych usług dla klientów (patrz b) Funkcja czatu na żywo). Okres 30 dni przechowywania danych dla funkcji asystenta czatu nie wpływa na okres przechowywania wszystkich danych osobistych przetwarzanych, aby zrealizować umowę przewozu. W tym zakresie należy zapoznać się z naszymi Ogólnymi warunkami przewozu oraz odpowiednimi wyjaśnieniami w naszej Polityce prywatności.

Jak wygląda sytuacja w przypadku newslettera?

Jeżeli wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie naszego newslettera w obszarze newslettera na naszej stronie internetowej (która obowiązuje do momentu wycofania zgody lub zaprzestania wysyłania newslettera przez Lufthansę), chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na następujące kwestie:

Twoja zgoda jest podstawą prawną przetwarzania.

Twoja zgoda dotyczy przetwarzania następujących dobrowolnie podanych nam danych osobowych:

 • adres e-mail,
 • nazwisko, imię, tytuł, płeć/tytuł grzecznościowy,
 • kraj pochodzenia,
 • preferowany język newslettera,
 • preferowane lotnisko.

Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany nam w oparciu o zgodę. Newsletter dostarcza Ci informacji na szeroki zakres tematów dotyczących Lufthansy oraz współpracujących z nami firm partnerskich.

Aby spersonalizować naszą komunikację, analizujemy Twoje zachowanie podczas korzystania z każdego newslettera za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Analiza ta obejmuje na przykład otwierane strony, kliknięcia, czas czytania i potencjalne rezerwacje.

Podstawą personalizacji newslettera jest analiza następujących danych:

 • Twoja interakcja z newsletterem,
 • Twoje dane podstawowe podane dobrowolnie (lotnisko wylotu, płeć itp.),
 • Twój adres IP,
 • Twoje istniejące i przyszłe rezerwacje.

W naszym newsletterze wykorzystywane są następujące systemy i technologie:

Oracle Responsys
Narzędzie dostarczania Responsys przetwarza następujące dane do celów marketingowych, prawnych i do celów wprowadzenia ulepszeń:

 • dostarczenie wiadomości e-mail,
 • otwarcie wiadomości e-mail,
 • czas otwarcia i czas każdego kliknięcia,
 • urządzenie końcowe użyte do otwarcia wiadomości e-mail, kliknięcia i rezerwacji,
 • zachowanie po kliknięciu w wiadomości e-mail,
 • rezerwacja dokonana z wiadomości e-mail.

Litmus
Narzędzie marketingu e-mailowego Litmus przetwarza następujące dane do celów marketingowych i do celów wprowadzenia ulepszeń:

 • czas czytania i zachowanie podczas czytania,
 • lokalizacja w czasie otwierania,
 • program pocztowy i używane urządzenie końcowe.

Dane te są przechowywane na podstawie subskrybenta/klienta (adres e-mail).

Exactag
Exactag GmbH zbiera, przetwarza i przechowuje dane na tej stronie internetowej i jej podstronach w celu pomiaru zasięgu, analizy statystycznej i generowania optymalizacji kosztów. Do identyfikacji Twojej przeglądarki używana jest technologia plików cookie. Pliki cookie firmy Exactag są przetwarzane wyłącznie w Niemczech i zawierają jedynie zanonimizowane dane.

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych technologii i analiz w newsletterze i chcesz wycofać swoją zgodę, możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu skorzystaj z łącza znajdującego się w każdym wydaniu newslettera.

Rozrywka na pokładzie i FlyNet

Masz do wyboru szeroką gamę filmów, muzyki, czasopism i wielu innych materiałów w ramach naszego programu rozrywki na pokładzie. Bezpłatny portal FlyNet umożliwia wyszukiwanie przydatnych informacji, sprawdzanie aktualnych warunków pogodowych w miejscu docelowym, dokonywanie zakupów w sklepie Lufthansa Worldshop oraz uzyskiwanie informacji o usługach związanych z lotem łączonym. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe (dane protokołu internetowego) niezbędne do wyświetlania i funkcjonowania strony internetowej. Za dodatkową opłatą program FlyNet umożliwia też dostęp do Internetu w czasie naszych lotów. Możesz kupić pakiet dostępu, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby, bezpośrednio od naszego partnera Deutsche Telekom, w portalu FlyNet.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi umowa przewozu, którą z Tobą zawarliśmy.

Możesz także zalogować się, korzystając z profilu Travel ID, i dostosować nasz program rozrywki na pokładzie oraz usługi FlyNet do swoich potrzeb.

Informacje na temat członkostwa w programie Miles & More

Możesz zarejestrować się w programie Miles & More na naszej stronie internetowej.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach programu Miles & More znajdziesz w Polityce prywatności programu Miles & More.

Informacje na temat uzyskania Travel ID

W celu uzyskania Travel ID możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej.

Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Travel ID.

Przejdź do informacji na temat przetwarzania danych osobowych do celów Travel ID

Star Alliance Biometrics

Star Alliance Biometrics to produkt firmy Star Alliance, który umożliwia dobrowolną identyfikację biometryczną (rozpoznawanie twarzy) pasażera na lotnisku. Lufthansa aktualnie oferuje korzystanie z usług biometrycznych w poniższych punktach kontroli: boarding.

Deutsche Lufthansa AG odpowiada za przetwarzanie danych związanych z opisanymi poniżej czynnościami.

Lufthansa przetwarza poniższe dane osobowe:

 • Wysyłamy Twój numer członkowski w programie Miles & More oraz imię nazwisko, w postaci zaszyfrowanej, z aplikacji Lufthansy do aplikacji Navigator firmy Star Alliance w celu rejestracji w usłudze Star Alliance Biometrics. Twoja zgoda na powyższe jest wymagana zgodnie z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Za dalszą rejestrację odpowiada Star Alliance. Dalsze informacje na temat tej rejestracji można znaleźć w Polityce prywatności Star Alliance.
 • Twoje dane z programu Miles & More oraz Twoje dane z karty pokładowej są przekazywane do Star Alliance w celu stworzenia szczegółowego dziennego pliku identyfikacyjnego („Galeria dnia”). W przypadku użytkowników zarejestrowanych odbywa się to na podstawie ich zgody na mocy art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO; w przypadku potencjalnych użytkowników posiadających numer Miles & More odbywa się to w celu zapewnienia bezproblemowego przetwarzania zgodnie z art. 6 pkt. 1 ust. 1 lit. f) RODO.
 • W punktach kontroli / na urządzeniach obsługiwanych przez Lufthansę rejestrowane są krótkie nagrania wideo na lotniskach, które są wyposażone w usługę biometryczną zintegrowaną z funkcją Star Alliance Biometrics. Z nagrania pobierane jest zdjęcie, które jest używane do identyfikacji Ciebie.
  W przypadku użytkowników zarejestrowanych odbywa się to na podstawie ich zgody na mocy art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. a) RODO; w przypadku pasażerów niezarejestrowanych odbywa się to w celu zapewnienia bezproblemowego przetwarzania danych i jest zgodne z art. 6 pkt 1 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie odbiorców

 • Lufthansa korzysta z obsługi dostawców usług informatycznych, na których nałożono zobowiązanie umowne w zakresie przestrzegania przepisów RODO.
 • Lufthansa przekazuje te dane do Star Alliance.

Okres przechowywania danych

 • Niezwłocznie po zakończeniu procesu identyfikacji lub przekazaniu Twoich danych dane te są usuwane z punktów kontroli / urządzeń.
 • Za stworzenie i przetwarzanie szczegółowego dziennego pliku identyfikacyjnego („Galeria dnia”) odpowiada Star Alliance. We wszystkich przypadkach plik ten jest usuwany dwie godziny po odlocie.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na korzystanie z identyfikacji biometrycznej. Przejdź do obszaru „Zarządzaj profilem” w aplikacji Navigator Star Alliance i usuń znajdujący się tam profil biometryczny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nie jesteś prawnie ani umownie zobowiązany(-a) do przekazywania danych osobowych. Istnieje jednak wymóg korzystania z produktu Star Alliance Biometrics.

Nie ma wdrożonego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, np. profilowania.

Przykłady korzystania z Twoich danych w naszych usługach

Rezerwacje rejsów

Kiedy kupujesz bilet lotniczy na naszej stronie internetowej zasadniczo przetwarzamy poniższe dane osobowe na Twój temat:

 • tytuł, imię, nazwisko (łącznie „dane podstawowe”),
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e‑mail – w celu potwierdzenia zamówienia (łącznie „dane do kontaktu”),
 • preferowana metoda płatności i powiązane z nią dane, wraz z głównymi danymi płatnika, adresem i danymi kontaktowymi (łącznie „szczegóły płatności”).

Opcjonalnie możesz przekazać następujące dane:

 • data urodzenia,
 • obywatelstwo i dane z paszportu („dane identyfikacyjne”),
 • informacje dotyczące programu dla osób często podróżujących, takie jak nazwa programu, w którym uczestniczysz, oraz Twój numer uczestnika („dane programu dla osób często podróżujących”),
 • preferowany posiłek,
 • „redress code” (na potrzeby amerykańskich władz imigracyjnych),
 • dane w programie PartnerPlusBenefit (w przypadku firm).

Informacje o podróży dotyczące lotu

Kilka dni przed datą wylotu otrzymasz wiadomość e‑mail z informacjami na temat nadchodzącej podróży, wraz z ofertami indywidualnych usług dodatkowych oraz dostępnych bezpłatnych usług turystycznych. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przesyłania wiadomości e‑mail przesyłanych przed rejsem za pomocą łącza w informacjach dla podróżnych związanych z rejsem.

Usługi odprawy

Gdy tylko odprawa online na Twój lot zostanie otwarta, otrzymasz powiadomienie, aby móc wybrać miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli otworzysz swoją rezerwację na stronie lufthansa.com albo jesteś zalogowany(-a) na lufthansa.com lub w aplikacji Lufthansa, a nadchodzący rejs jest powiązany z Twoim profilem klienta, otrzymasz łącze do odprawy online.

Jeżeli zapisałeś(-aś) adres e‑mail w swoim profilu klienta, a Twoja bieżąca rezerwacja jest połączona z Twoim profilem klienta, albo podałeś(-aś) adres e‑mail przy rezerwacji, poinformujemy Cię nieszyfrowaną wiadomością e‑mail o otwarciu odprawy online dla nadchodzącej podróży. Z tej wiadomości e-mail możesz przejść bezpośrednio do odprawy online dla swojego lotu. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem zaszyfrowanego łącza.

Ewentualnie w trakcie odprawy online możesz podać następujące dane:

 • informacje dotyczące programu dla osób często podróżujących (nazwa programu, numer karty),
 • numer telefonu komórkowego lub adres e‑mail na potrzeby otrzymania mobilnych kart pokładowych i powiadomień w przypadku zakłóceń w rozkładzie rejsów (wiadomości e‑mail wysłane w tym celu są nieszyfrowane).

Automatyczna odprawa

Jeżeli wyrazisz zgodę z poziomu profilu klienta (Miles & More lub Travel ID) na automatyczną odprawę (ustawienie domyślne w przypadku wszystkich klientów Miles & More), zagwarantuje to, że automatycznie otrzymasz mobilną kartę pokładową w przypadku rezerwacji rejsów w obrębie strefy Schengen zarezerwowanych na co najmniej niż 24 godziny przed wylotem.

Powiadomienie o statusie lotu i utrudnieniach w locie

Masz możliwość podania nam numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail podczas dokonywania rezerwacji, podczas aktualizowania rezerwacji lub w profilu klienta (Travel ID, Miles & More) połączonym z Twoją rezerwacją. Umożliwi nam to przesłanie Ci karty pokładowej lub umożliwi Tobie skorzystanie z aplikacji Lufthansa na potrzeby lotu. Powiadomimy Cię (poprzez SMS albo niezaszyfrowaną wiadomość e-mail lub za pośrednictwem aplikacji) o wszelkich zmianach w statusie lotu, a zwłaszcza o utrudnieniach w locie.

Usługi dodatkowe dla Twojej podróży z użyciem aplikacji Lufthansa

Dane osobowe

Masz możliwość przechowywania danych osobowych lokalnie na urządzeniu mobilnym, korzystając z aplikacji Lufthansa. Gwarantuje to, że niezbędne informacje są wstępnie wypełniane podczas procesu odprawy, dzięki czemu odprawa jest szybsza i wygodniejsza.
Dokumenty podróży (paszport, dowód tożsamości, pozwolenie na pobyt i wizę) można również zapisać przy użyciu funkcji skanowania.

Dane osobowe przechowywane na Twoim urządzeniu są przetwarzane wyłącznie lokalnie w aplikacji i obejmują:

 • dane identyfikacyjne na potrzeby odprawy (rodzaj karty w programie dla osób często podróżujących, numer karty, nazwisko i imię),
 • dane do kontaktu (numer telefonu komórkowego lub adres e‑mail),
 • dane dotyczące dokumentów podróży (paszport, dowód tożsamości, zezwolenie na pobyt, wiza i inne dokumenty).

Należy pamiętać, że nie można wykluczyć niewłaściwego użycia przez osoby trzecie, np. w sytuacji kradzieży telefonu komórkowego. W związku z tym zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń telefonu komórkowego, takich jak kod. Lufthansa wyraźnie zaznacza, że dane są przechowywane na Twoje ryzyko i że Lufthansa nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nadużycia.

Usługi lokalizacji i plany lotnisk

Jeżeli udzielisz aplikacji Lufthansa dostępu do Twojej lokalizacji (przy użyciu ustawień usług lokalizacji aplikacji w systemie operacyjnym urządzenia), możemy pokazywać Ci Twoją aktualną lokalizację na naszych elektronicznych planach lotnisk. To ustawienie jest konieczne, abyśmy mogli oferować Ci dalsze usługi związane z Twoją lokalizacją.
Przetwarzamy dane dotyczące śledzenia w celu ustalenia Twojej pozycji (dynamiczny adres IP, dane dotyczące lokalizacji uzyskane przy pomocy technologii Bluetooth Wi-Fi lub funkcji GPS na Twoim urządzeniu).

Usługi powiązane z lokalizacją

W przypadku naszych informacji związanych z lokalizacją uwzględniamy Twoją lokalizację, pod warunkiem że wyraziłeś(-aś) na to zgodę w ustawieniach smartfona dotyczących usługi lokalizacji aplikacji w systemie operacyjnym.

Umożliwia nam to wysyłanie Ci ofert odpowiednich dla Twojej lokalizacji. Przetwarzanie zanonimizowanych danych o przemieszczaniu się Twojego smartfona pomaga nam też przewidywać czas oczekiwania, np. w punktach kontroli bezpieczeństwa.

Twoja lokalizacja będzie wykorzystywana wyłącznie do powyższych celów.

Jeżeli nie życzysz sobie korzystać z naszych usług powiązanych z lokalizacją, w każdej chwili możesz wyłączyć je w ustawieniach aplikacji Lufthansa.

Opinie

Możesz przekazać nam swoją opinię za pośrednictwem różnych kanałów. Możesz również swobodnie decydować, w jaki sposób chcesz się z nami komunikować. Istnieje też możliwość przesłania nam danych za pośrednictwem formularza opinii na naszej stronie internetowej. Inną opcją jest skontaktowanie się z nami listownie. Możesz również skorzystać z innych kanałów przekazywania nam opinii, np. adresu e-mail, faksu lub aplikacji Lufthansa. Pamiętaj, że Twoja indywidualna opinia może zostać wykorzystana do celów szkoleniowych i jakościowych.

 • Jeśli wiadomość zawiera prośbę o rekompensatę finansową, w indywidualnych przypadkach możemy poprosić o kopię oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ochrony i prawidłowej identyfikacji.