Przewóz artykułów niebezpiecznych

Kategorie

Wykaz przedmiotów zabronionych nie jest wyczerpujący i może być rozszerzony w każdej chwili. W przypadku niektórych rejsów mogą mieć zastosowanie dodatkowe przepisy. Ponadto obowiązują przepisy krajowe oraz Przepisy dotyczące przewozu przedmiotów niebezpiecznych IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych). Przewoźnik może dostarczyć ich kopię na prośbę pasażera.

Akumulatory

Transport baterii litowych, które zostały sklasyfikowane jako wadliwe, uszkodzone lub wycofane przez producenta z powodów bezpieczeństwa i mogą powodować niebezpieczne wytwarzanie ciepła, ognia lub zwarcie jest zabronione.

Gaz

Rtęć

Łatwopalne ciecze

Łatwopalne przedmioty

Postanowienia różne