Informacje dla pasażerów zaszczepionych i ozdrowieńców

Ograniczenia wyjazdowe i społeczne w wielu regionach zostały poluzowane dla osób, które w pełni zostały zaszczepione na koronawirusa lub posiadają dowód przebycia choroby. Dodatkowo, niektóre kraje dopuszczają wyjątki od obowiązku kwarantanny.

Uwaga

Bez względu na fakt zaszczepienia, przebycia koronawirusa, czy posiadania negatywnego wyniku testu, liczne wcześniejsze zasady wciąż obowiązują. Wszystkie osoby muszą się stosować do następujących zasad:

  • zachowanie dystansu społecznego, 
  • przestrzeganie dotychczasowych zaleceń higienicznych oraz
  • noszenie maseczki. Prosimy o zwrócenie uwagi na wymogi władz państwowych oraz poszczególnych linii lotniczych.

Obecnie obostrzenia nie zostały poluzowane tutaj dla osób zaszczepionych lub które przebyły chorobę.

Wszystkie potrzebne informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „aktualne przepisy wjazdowe”.

Jeżeli jest to wymagane, należy przedstawić dokument poświadczający pełen proces szczepienia przeciw koronawirusowi lub przebycie choroby. Władze państwowe decydują czy istnieją wyjątki od wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 na przykład w przypadku zaszczepienia.

Informacje dla zaszczepionych

Osoba jest uważana za w pełni zaszczepioną jeżeli może to potwierdzić okazując oficjalny certyfikat zaszczepienia wymaganą dawką szczepionki akceptowanej w kraju docelowym. Prosimy pamiętać, że to władze danego kraju ustalają wytyczne ile czasu ma upłynąć po podaniu ostatniej dawki szczepionki. Informacje na temat akceptowanych szczepionek lub ram czasowych można uzyskać od władz kraju docelowego lub w zakładce „aktualne przepisy wjazdowe”.

Jeżeli zostałeś zaszczepiony szczepionką, która nie jest akceptowana w kraju transferowym lud docelowym, jesteś uznawany za osobę niezaszczepioną. Tym samym należy stosować się do wymagań dla osób niezaszczepionych. Jeżeli podróżujesz wraz z niezaszczepionymi dziećmi, prosimy sprawdzić odpowiednie przepisy kraju tranzytowego i docelowego.

Jako dowód szczepienia uznawane są między innymi następujące dokumenty: 

  • międzynarodowy certyfikat szczepienia „Międzynarodowa Książeczka Szczepień” (tzw. żółta książeczka) lub inne oficjalnie wystawione rejestry szczepień/paszporty szczepień/certyfikaty szczepienia
  • certyfikat szczepienia, który został wystawiony przez odpowiednie władze (w formie kartki)
  • oficjalnie zaakceptowany cyfrowy certyfikat szczepienia Rozwiązania na bazie aplikacji (w przyszłości również zintegrowane z aplikacjami linii lotniczych należących do Lufthansa Group), które przechowują certyfikat szczepienia jako kod QR, który w razie konieczności można pokazać lub przesłać.

Prosimy sprawdzić które dokumenty obowiązują w kraju tranzytowym lub docelowym oraz które dokumenty są wciąż wymagane.

Informacje dla ozdrowieńców

Osoba jest uważana za ozdrowieńca jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uzyskała pozytywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2, a wyniki testu sięgają co najmniej 28 dni wstecz. Jeżeli data testu sięga dalej niż sześć miesięcy wstecz, co do zasady osoba nie jest uznawana już za ozdrowieńca. Prosimy sprawdzić z odpowiednim wyprzedzeniem właściwe wytyczne obowiązujące w kraju tranzytowym/docelowym. 

Jako dowód, że wyzdrowiałeś z Covid-19 (np. przeszedłeś infekcję SARS-CoV-2), możesz posłużyć się następującymi dokumentami, pod warunkiem, że są one akceptowane przez władze kraju tranzytowego lub docelowego:

  • pozytywny wynik testu PCR przeprowadzonego przez laboratorium/punkt testowania lub centrum testowe
  • medyczny certyfikat lub zaświadczenie o izolacji, pod warunkiem, że zawierają szczegóły dotyczące rodzaju testu oraz datę testu/powiadomienia
  • inne certyfikaty od władz pod warunkiem, że zawierają szczegóły na temat rodzaju testu oraz datę testu/powiadomienia
  • oficjalne, uznawane międzynarodowo aplikacje typu „portfel zdrowia” 

Ważne: co do zasady, tylko pozytywny wynik testu PCR przypisany do danej osoby, jest brany pod uwagę. Dalsze dozwolone procedury lub formalne wymogi są określone przez władze kraju tranzytowego/docelowego. Prosimy sprawdzić potrzebne informacje.

Cyfrowa weryfikacja dokumentów osób zaszczepionych lub ozdrowieńców

Istnieje już możliwość wysyłania certyfikatów i potwierdzeń cyfrowych aplikacji wjazdowych do specjalnie ustanowionego Lufthansa Group Health Entry Support Centre na 72 godziny przed wylotem, za pośrednictwem formularza kontaktowego - możliwość ta dotyczy wybranych rejsów. Do Support Centre można teraz wysłać również certyfikat szczepienia na Covid-19 lub zaświadczenie o przebyciu choroby. Po zweryfikowaniu certyfikatów otrzymasz potwierdzenie poprzez e-mail czy odpowiadają one wymogom wjazdowym lub otrzymasz wiadomość zwrotną w przypadku braku zgodności. 

Oczywiście dokumenty można poddać weryfikacji również na lotnisku.

Prosimy pamiętać: wiele krajów wciąż wymaga zaświadczeń i dokumentów w formie papierowej. Z tego względu oprócz cyfrowych zaświadczeń prosimy o zabranie również wersji wydrukowanej.

Te informacje również mogą Cię zainteresować