Informacja zwrotna dotycząca zrealizowanego rejsu

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami i zgłoszenie swoich wątpliwości.
Wypełnij formularz, abyśmy szybko mogli zająć się Twoją sprawą. Sprawdź i uzupełnij informacje przed złożeniem zapytania.

Jak możemy pomóc?

Ten formularz jest przeznaczony dla naszych klientów, którzy już rozpoczęli lub zakończyli podróż. Wybierz temat po prawej stronie.

W czyim imieniu składasz wniosek?

Wskaż, czy składasz wniosek w imieniu własnym czy w imieniu innej osoby.

Wybierz opcję:

Wybierz opcję.

Abyśmy mogli rozpatrzeć Twój wniosek, który składasz jako osoba trzecia w imieniu innego podróżnego, potrzebujemy upoważnienia od danego podróżnego.

Po wypełnieniu formularza możesz go wysłać w sekcji „Załączniki”.

Szczegóły rejsu

Podaj wszystkie rejsy w swojej podróży, których dotyczy sprawa, w tym rejsy z przesiadką.

optional
Wprowadź sześcioznakowy kod rezerwacji, np. ABC2DE.
Rejs 1
Wprowadź numer rejsu, np. 1234.
Wprowadź datę rejsu.
Please enter the date or select a date from the calendar. Use arrow up or down keys to access the calendar.
Rejs 2
Wprowadź numer rejsu, np. 1234.
Wprowadź datę rejsu.
Please enter the date or select a date from the calendar. Use arrow up or down keys to access the calendar.
Rejs 3
Wprowadź numer rejsu, np. 1234.
Wprowadź datę rejsu.
Please enter the date or select a date from the calendar. Use arrow up or down keys to access the calendar.
Rejs 4
Wprowadź numer rejsu, np. 1234.
Wprowadź datę rejsu.
Please enter the date or select a date from the calendar. Use arrow up or down keys to access the calendar.

Możesz 4 dodać dodatkowe rejsy.

Dane osobowe

Wprowadź dane osobowe wszystkich osób, których dotyczy sytuacja. Pierwsza osoba będzie osobą, z którą się skontaktujemy.

Zacznij od wprowadzenia w tym miejscu danych kontaktowych składającego wniosek.

Osoba 1
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 2
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 3
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 4
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 5
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 6
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).
Osoba 7
optional
Wprowadź 13-znakowy numer biletu (220XXXXXXXXXX).
opcjonalnie
Wprowadź imię w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional
Wprowadź nazwisko w formie widniejącej na bilecie lotniczym.
optional

Dane kontaktowe

optional
Bitte wählen Sie einen Staat.
W miarę możliwości wprowadź ten sam adres e-mail, który został użyty podczas rezerwacji biletu.
optional
Wprowadź numer telefonu z kodem kraju (np. +48).

Możesz dodać 7 kolejnych pasażerów.

Twoja opinia

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach.

optional
Kontaktujesz się z nami w sprawie istniejącego zgłoszenia? Wprowadź numer referencyjny (np. 31234567)

Uwaga: nie wysyłaj nam żadnych danych karty kredytowej.

Załączniki

Załącz wszystkie istotne informacje. Jeżeli prosiliśmy o upoważnienie, prześlij je tutaj.

Uwaga: nie wysyłaj nam żadnych danych karty kredytowej.

Warunki korzystania

Dane zawarte w niniejszym formularzu są przesyłane w formie zaszyfrowanej.

Potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych

Przepisy o ochronie danych osobowych