Ogólne informacje dotyczące przepisów wjazdowych do USA

Poznaj przepisy wjazdowe do USA z odpowiednim wyprzedzeniem. Sprawdź, czy spełniasz wymagania dla wjazdu bezwizowego. W przeciwnym wypadku obowiązują wymagania wizowe. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć tutaj.

Lufthansa Destination: USA, New York

Wymagania dla wjazdu bezwizowego do USA

 • Jesteś obywatelem kraju, który uczestniczy w amerykańskiem programie Visa Waiver. Te narodowości mogą wjechać na teren USA bez wizy i pozostać na terenie Stanów maksymalnie 90 dni.
 • Posiadasz pozwolenie podróży ESTA.
  Dla wjazdu bezwizowego do USA wymagane jest posiadanie elektronicznego pozwolenia podróżnego ESTA. Bez tego pozwolenia nie uzyskasz zgody na wjazd. Wniosek można złożyć najpóźniej do 72 godzin przed wylotem. Pozwolenie podróży jest ważne przez 2 lata i na wielokrotny wjazd, pod warunkiem, że w tym czasie nie upłynęła ważność paszportu.
  Więcej informacji dotyczących programu Visa Waiver oraz rejestracji ESTA można znaleźć pod następującym linkiem:

Rejestracja ESTA

 • Twój paszport spełnia kryteria stawiane przez USA:

Kryteria Visa Waiver

Zbieranie i przekazywanie danych

W przypadku rejsów do USA linie lotnicze są prawnie zobowiązane do przekazywania danych pasażerów władzom USA za pośrednictwem „Advance Passenger Information System” (APIS) w dniu wylotu."" Oprócz danych paszportowych, wymagane są następujące informacje:

 • Kraj głównego miejsca zamieszkania
 • Pełen pierwszy adres podczas pobytu w USA:
  • Numer
  • Ulica
  • Miejscowość
  • Stan
  • Kod pocztowy (ZIP code)

Najprostszym sposobem jest przekazanie danych online przed początkiem podróży  poprzez następujący link:

Jeżeli nie jest to możliwe, dane zostaną zebrane podczas odprawy.
Zasada ta nie ma zastosowania do pasażerów posiadających zezwolenie na pobyt stały („zieloną kartę”) lub do pasażerów tranzytowych.

Bezpieczeństwo rejsu

Zgodnie z wymaganiami Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA), jesteś zobowiązany do przekazania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci w celu sprawdzenia na liście obserwacyjnej. Możesz również podać swój „redress number”, o ile go posiadasz. Niepodanie imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci może skutkować odmową przewozu lub odmową przez władze wstępu do strefy boardingu. TSA może wymieniać podane przez Ciebie dane z organami wymiaru sprawiedliwości, służbami wywiadowczymi lub innym organizacjami w ramach publicznego systemu danych. Więcej informacji dotyczących ochrony, przechowywania danych przez TSA, jak również konsekwencji w kontekście ochrony danych można znaleźć na stronie TSA na www.tsa.gov

Przyspieszona procedura wjazdowa

Obecnie w USA w użyciu są dwie zautomatyzowane procedury, które przyspieszają wejście: Global Entry oraz Automated Passport Control (APC).

Global Entry

System Global Entry jest szczególnie wygodny dla pasażerów, którzy często podróżują do Stanów Zjednoczonych.

Skorzystanie z Global Entry jest jedynie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty, sprawdzeniu przez amerykański urząd celny oraz władze ochrony granic (CBP), jak również odpowiednie władze w kraju wnioskodawcy.  Po pomyślnej weryfikacji, pozwolenie jest wydawane na pięć lat.

Automatyczna kontrola paszportowa (Automated Passport Control - APC)

Z APC można skorzystać bezpłatnie oraz bez wcześniejszej rejestracji na kilku amerykańskich lotniskach. Jest ona dostępna wyłącznie dla obywateli USA, Kanady oraz rezydentów krajów uczestników programu Visa Waiver. Program ten ułatwia bezwizowy wjazd dla turystów i podróżujących służbowo, którzy nie pozostają w USA dłużej niż 90 dni. Po przylocie skorzystaj z maszyn przeznaczonych do tego celu.

Aby skorzystać z procedury APC, uprawnieni obywatele muszą posiadać paszport biometryczny, ważną rejestrację ESTA (elektroniczna autoryzacja wjazdu) oraz elektroniczną deklarację celną. Oprócz tego istnieje wymóg podróży do USA co najmniej raz od 2008 roku. Pasażerowie posiadający wizę lub zieloną kartę nie mogą skorzystać z tej procedury.

TSA PRE

TSA Pre​✓

Z TSA Pre-Check, wylot z amerykańskich lotnisk staje się znacznie prostszy. Zarejestrowani podróżni otrzymują „Numer znanego pasażera” („Known Traveller Number” - KTN), który należy podać podczas odprawy na każdy rejs i który zapewnia liczne korzyści.

 • Zarejestrowani pasażerowie TSA Pre-Check mogą skorzystać ze specjalnie wydzielonej priorytetowej kontroli bezpieczeństwa.
 • Krótszy czas oczekiwania przy kontroli bezpieczeństwa
 • Płyny i laptopy mogą pozostać w bagażu, a buty, kurtki oraz paski nie muszą być zdejmowane
 • Dzieci poniżej 12. roku życia nie mogą towarzyszyć podróżnym TSA Pre-Check

Osoby mogące uczestniczyć w programie:

 • wszyscy uczestnicy programu Global Entry (obecnie dotyczy również obywateli Niemiec)
 • obywatele Stanów Zjednoczonych
 • obywatele Kanady
 • posiadacze zielonej karty

Rejestracja w TSA kosztuje 85 USD. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pasażerowie otrzymują status TSA Pre✓ na pięć lat. 

Więcej informacji na temat TSA Pre✓: