Πληροφορίες για άτομα που έχουν εμβολιαστεί και άτομα που έχουν αναρρώσει

Εν ανάγκη θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον Covid-19. Οι εκάστοτε εθνικές αρχές αποφασίζουν για τις εξαιρέσεις από τα απαιτούμενα αρνητικά διαγνωστικά τεστ για τον COVID-19, όπως π.χ. σε περίπτωση εμβολιασμού.

Πληροφορίες για εμβολιασμένα άτομα

Πλήρως εμβολιασμένο άτομο θεωρείται το άτομο που μπορεί με επίσημο πιστοποιητικό να βεβαιώσει τον εμβολιασμό του με όλες τις απαιτούμενες δόσεις που προβλέπονται στη χώρα προορισμού. Σημειώστε ότι οι κατά τόπους αρχές ορίζουν διαφορετικές οδηγίες για το χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει παρέλθει από την τελευταία δόση εμβολιασμού. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εγκεκριμένα εμβόλια ή χρονικά διαστήματα είτε από τις αρχές της χώρας προορισμού σας είτε στην ενότητα «Ισχύουσες Προϋποθέσεις Εισόδου».

Αν έχετε εμβολιαστεί με εμβόλιο που δεν είναι εγκεκριμένο από τη χώρα μετεπιβίβασης ή προορισμού σας, θεωρήστε μη εμβολιασμένοι και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις για μη εμβολιασμένους επιβάτες. Εάν ταξιδεύετε με ανεμβολίαστα παιδιά, ελέγξτε προσεκτικά τους κανονισμούς που ισχύουν γι αυτά στη χώρα μετεπιβίβασης ή προορισμού σας.

Θέση πιστοποιητικού εμβολιασμού επέχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα: 

  • Το διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμού «International Certificate of Vaccination or Prophylaxis» (Κίτρινη Κάρτα) ή άλλο επίσημο έγγραφο, πάσο ή πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδόθηκε για σας από την αρμόδια υπηρεσία εμβολιασμών (έντυπο έγγραφο)
  • Επισήμως εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι λύσεις που βασίζονται σε εφαρμογές (που μελλοντικά θα ενσωματωθούν στις εφαρμογές των αεροπορικών εταιρειών του Lufthansa Group) αποθηκεύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μορφή κωδικού QR, τον οποίο μπορείτε, κατά περίπτωση να επιδεικνύετε ή να αποστέλλετε.

Ελέγξτε ποια έγγραφα απαιτούνται στη χώρα μετεπιβίβασης ή προορισμού σας ή ποια έγγραφα χρειάζεστε επιπλέον.

Πληροφορίες για άτομα που έχουν αναρρώσει

Θεωρείται ότι έχετε αναρρώσει από τον Covid-19 εάν, κατά τους τελευταίους έξι μήνες, διαγνωστήκατε θετικοί στον SARS-CoV-2 με PCR τεστ, και από το αποτέλεσμα του τεστ έχουν παρέλθει τουλάχιστον 28 ημέρες. Εάν έχουν παρέλθει πάνω από έξι μήνες από την ημερομηνία του τεστ, δεν θεωρείστε πλέον άτομο που έχει αναρρώσει. Ενημερωθείτε εγκαίρως για τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα μετεπιβίβασης/προορισμού σας. 

Ως πιστοποιητικό ανάρρωσης από τον Covid-19 (δηλ. ότι αναρρώσατε από λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα, εφόσον εγκρίνεται από τις αρχές στη χώρα μετεπιβίβασης ή προορισμού σας:

  • Ατομικό θετικό διαγνωστικό PCR τεστ από εργαστήριο/εμβολιαστικό κέντρο ή διαγνωστικό κέντρο
  • Ιατρικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση καραντίνας, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το είδος και την ημερομηνία του τεστ/της γνωστοποίησης
  • Άλλα επίσημα πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το είδος και την ημερομηνία του τεστ/της γνωστοποίησης
  • Επίσημες, διεθνώς έγκυρες εφαρμογές τύπου Health Wallet 

Σημαντικό: κατά κανόνα, ισχύει μόνο το ατομικό θετικό αποτέλεσμα PCR τεστ. Περαιτέρω εγκεκριμένες διαδικασίες ή επίσημες προϋποθέσεις ορίζονται από τις αρχές της χώρες μετεπιβίβασης/προορισμού. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά.

Επιβεβαίωση ψηφιακού εγγράφου για άτομα που έχουν εμβολιαστεί και άτομα που έχουν αναρρώσει

Σε επιλεγμένες πτήσεις, έχετε πλέον τη δυνατότητα να στέλνετε τα διαγνωστικά πιστοποιητικά και τις επιβεβαιώσεις των ψηφιακών αιτήσεων εισόδου στο ειδικό Health Entry Support Centre του Lufthansa Group με τη φόρμα επικοινωνίας, 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Στο εξής, μπορείτε να στέλνετε και σε αυτό το Κέντρο Υποστήριξης τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή τα αποδεικτικά στοιχεία ανάρρωσης. Μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών θα λάβετε ιμέιλ στο οποίο είτε θα επιβεβαιώνεται ότι τα έγγραφα πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου είτε ότι δεν επαρκούν. 

Φυσικά, τα έγγραφά σας μπορεί να ελεγχθούν και στο αεροδρόμιο.

Προσοχή: πολλές χώρες εξακολουθούν να απαιτούν αποδεικτικά και έγγραφα σε έντυπη μορφή. Συνεπώς, φροντίστε να έχετε τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία μαζί σας και σε εκτυπωμένη μορφή.

Ίσως σας ενδιαφέρει κι αυτό