Κανονισμοί δωρεάν μεταφοράς αποσκευών στη Lufthansa

Το μέγεθος, το βάρος και ο αριθμός των δωρεάν αποσκευών και των χειραποσκευών που επιτρέπονται στις πτήσεις της Lufthansa πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή τη σελίδα.

Εργαλείο υπολογισμού αποσκευών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού, για να ελέγξετε εύκολα και γρήγορα το όριο αποσκευών με βάση το δρομολόγιο, την ταξιδιωτική θέση και τον ναύλο.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν για ορισμένα δρομολόγια, πτήσεις που εκτελούνται από διάφορες αεροπορικές εταιρείες, τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών και αντικειμένων ή την παράδοση αποσκευών μέχρι τον τελικό προορισμό σε πτήσεις ανταπόκρισης.

Ειδικοί κανονισμοί