Κανονισμοί δωρεάν μεταφοράς αποσκευών στη Lufthansa

Illustration zeigt Person mit erlaubtem Freigepäck // Illustration shows person with allowed free baggage

Το μέγεθος, το βάρος και ο αριθμός των δωρεάν αποσκευών και χειραποσκευών που επιτρέπονται στις πτήσεις της Lufthansa πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή τη σελίδα.

Εργαλείο υπολογισμού αποσκευών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού αποσκευών, για να ελέγξετε σε λίγα βήματα το όριο δωρεάν αποσκευών με βάση το δρομολόγιο, την ταξιδιωτική θέση και τον ναύλο. Στο εργαλείο θα βρείτε επίσης τις τιμές και τις διαστάσεις για τη μεταφορά επιπλέον αποσκευής.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν για την εκάστοτε ταξιδιωτική θέση, τα δρομολόγια που εκτελούνται από περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες ή την παράδοση αποσκευής στον τελικό προορισμό σε πτήσεις ανταπόκρισης.

Ειδικοί κανονισμοί

Ίσως σας ενδιαφέρει κι αυτό