Κανονισμοί μεταφοράς δωρεάν αποσκευών στη Lufthansa

Το μέγεθος, το βάρος και ο αριθμός των δωρεάν αποσκευών και χειραποσκευών που επιτρέπονται στις πτήσεις της Lufthansa πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται συνοπτικά σε αυτή τη σελίδα.

Εργαλείο υπολογισμού αποσκευών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υπολογισμού αποσκευών, για να ελέγξετε σε λίγα βήματα το όριο δωρεάν αποσκευών με βάση το δρομολόγιο, την ταξιδιωτική θέση και τον ναύλο. Στο εργαλείο θα βρείτε επίσης τις τιμές και τις διαστάσεις για τη μεταφορά επιπλέον αποσκευών.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν για τις διάφορες ταξιδιωτικές θέσεις, τα δρομολόγια που εκτελούνται από περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες ή την παράδοση αποσκευών μέχρι τον τελικό προορισμό σε πτήσεις ανταπόκρισης.

Ειδικοί κανονισμοί

Ίσως σας ενδιαφέρει κι αυτό