Προθεσμίες check-in και προθεσμίες παράδοσης αποσκευών

Θα βρείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τις διάφορες επιλογές και προθεσμίες check-in στο αεροδρόμιο, εδώ.

Οι προθεσμίες check-in έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζεται ότι οι πτήσεις μπορούν να αναχωρούν εγκαίρως. Πριν από την προθεσμία αυτή, πρέπει να έχετε λάβει κάρτα επιβίβασης, ακόμα κι αν έχετε ήδη κάνει check-in μέσω web, από το κινητό σας ή αυτόματα, καθώς επίσης πρέπει να έχετε τσεκάρει τις αποσκευές σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προθεσμίες check-in, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τα στοιχεία της πτήσης και κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή πληροφοριών για το check-in".