Wymagania dotyczące wcześniejszej rezerwacji miejsc

Uprawnienie

Uwaga: potwierdzona wcześniejsza rezerwacja miejsca nie stanowi uprawnienia do konkretnego miejsca, ale do wybranej kategorii miejsca, np. przy przejściu lub przy oknie.

Klasa Ekonomiczna

Miejsca z większą przestrzenią na nogi

W Klasie Ekonomicznej Lufthansa oferuje możliwość rezerwacji miejsca z większą przestrzenią na nogi w prawie wszystkich rodzajach samolotów. Dokładne położenie miejsc możesz zobaczyć na planie miejsc.  Miejsca te wyróżniają się większą, o co najmniej 10 cm, przestrzenią na nogi.

Pewna ilość tych miejsc znajduje się w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych. Prosimy mieć na uwadze następujące szczególne warunki obowiązujące w takich przypadkach.

Miejsca w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych

Przy rezerwacji miejsc w rzędach przy wyjściach ewakuacyjnych obowiązują następujące warunki:

 • Masz przynajmniej 16 lat.
 • Dobrze mówisz po niemiecku lub angielsku. 
 • Jesteś gotów/gotowa udzielać pomocy w razie ewentualnej sytuacji awaryjnej.
 • Będziesz w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcje oraz stosować się do poleceń załogi w przypadku sytuacji awaryjnej. 
 • Będziesz w stanie wykonać wymagane czynności bez pomocy załogi pokładowej, rodzica czy innych osób.
 • Nie podróżujesz z osobą, która będzie wymagała Twojej pomocy w sytuacji awaryjnej. 
 • Nie obciąża Cię żaden stan ani odpowiedzialność, które ograniczałyby Twoją zdolność do wykonywania tych zadań lub które groziłyby Ci urazami ciała przy ich wykonywaniu. 
 • Nie podróżujesz z małym zwierzęciem na pokładzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie Lufthansa ma prawo przed wylotem zmienić miejsce pasażerom, którzy nie spełniają powyższych wymagań.

Należy pamiętać, że każdy bagaż podręczny musi być umieszczony w schowku nad głową, ponieważ w rzędzie przy wyjściu ewakuacyjnym, podczas startu i lądowania, żaden przedmiot nie może znajdować się w przestrzeni obok fotela ani pod fotelem.

Zwroty opłat za wcześniejszą rezerwację miejsc

Opłaty za wcześniejszą rezerwację miejsc podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:

 • Z powodu zmiany w planie podróży dokonanej przez Lufthansę – np. zmiany typu samolotu – takie samo miejsce nie może być zapewnione w nowym samolocie.
 • Nieprzewidziane zakłócenia w planie podróży spowodowały, że rezerwacja musi zostać zmieniona na inny rejs, na którym nie możemy zaoferować podobnego miejsca.

Zwrotu opłat można zażądać online w sekcji „Moje rezerwacje” lub kontaktując się z Centrum Obsługi Lufthansy.

Uwaga: zwrot kosztów nie jest możliwy bezpośrednio na lotnisku ani na pokładzie samolotu. W celu otrzymania zwrotu kosztów należy jak najszybciej skontaktować się z Lufthansą po zakończeniu podróży.

Opłaty za wcześniejszą rezerwację miejsc nie podlegają zwrotowi w następujących przypadkach:

 • Anulujesz podróż.
 • Otrzymałeś/‑aś upgrade od Lufthansy ze względów operacyjnych lub jako gest dobrej woli.
 • Zmieniasz miejsce, ale nowe miejsce jest tańsze od poprzedniego lub jest bezpłatne.
 • Nie spełniasz warunków, aby zajmować miejsce w rzędzie przy wyjściu awaryjnym.
 • Zmieniasz plan podróży, ale na nowym rejsie nie ma już odpowiednich miejsc, wcześniejsza rezerwacja miejsca na nowe rejsy jest bezpłatna lub rejsy nie są obsługiwane przez Lufthansę, Lufthansę Regional lub Austrian Airlines.
 • Zmieniasz plan podróży, tym samym zmieniając również trasę.

Taryfa Ekonomiczna Light

Warunki sprzedaży za zmianę miejsca, która podlega opłacie przy odprawie na rejsy europejskie

Prosimy pamiętać, że pasażerowie, którzy wykupili taryfę Ekonomiczną Light na rejs kontynentalny i nie dokonali wcześniejszej rezerwacji miejsca, która podlega opłacie przed odprawą, nie mogą zmienić miejsca zaoferowanego im bezpłatnie podczas odprawy. Bez dokonywania zmiany procedura odprawy może zostać zakończona z początkowo zasugerowanym miejscem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Muszą być spełnione następujące warunki:

 • Zarezerwowałeś/‑aś taryfę Ekonomiczną Light na rejs kontynentalny.
 • Odprawiłeś/‑aś się na rejs obsługiwany przez Lufthansę, SWISS lub Austrian Airlines.
 • Na życzenie chcesz zmienić miejsce zaproponowane przy odprawie.
 • Wciąż są dostępne miejsca na rejs, na który się odprawiłeś/‑aś.
 • Brak przyczyn operacyjnych, niepozwalających na zmianę miejsca.
 • Masz potwierdzoną rezerwację i przeszedłeś/‑łaś odprawę (nie jesteś na liście oczekujących).

Wyjątki:

 • Pasażerowie, którzy już wykupili wcześniejszą rezerwację miejsca mogą zmienić miejsce bezpłatnie.
 • Pasażerowie ze statusem HON Circle (wyłączając ich osoby towarzyszące).

Warunki

 • Zmiana miejsca po uiszczeniu dodatkowej opłaty jest możliwa w Klasie Ekonomicznej na jednym odcinku trasy.
 • Opłata pozwala pasażerowi zmienić miejsce na dowolne dostępne miejsce.
 • Opłata dotyczy jednego odcinka trasy. Wielokrotne zmiany miejsca są możliwe na tym samym odcinku trasy.
 • Opłata dotyczy jednego pasażera na jednym odcinku trasy.
 • Opłata jest bezzwrotna i przepada jeśli nie odbędziesz podróży.
 • Opłata nie pozwala na wybór konkretnego miejsca. Zmiana miejsca może nastąpić z powodu przyczyn operacyjnych linii lotniczej. W takim wypadku możesz zmienić miejsce bezpłatnie. W związku z tym zwrot opłaty nie jest możliwy.