Warunki korzystania

Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania ze wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez Deutsche Lufthansa AG, w tym w szczególności ze strony lufthansa.com (zwanej dalej „stroną internetową Lufthansy”).

Warunki korzystania z Lufthansa iD znajdują się tutaj: Warunki korzystania z Lufthansa iD

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa Lufthansy jest obsługiwana przez Deutsche Lufthansa AG, Venloer Strasse 151-153, 50672 Kolonia (zwaną dalej „Lufthansą”).

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami. Korzystanie ze strony internetowej Lufthansy oznacza, że zgadzasz się przestrzegać tych warunków i zasad.
Niniejsze warunki i zasady mają zastosowanie także do korzystania ze strony internetowej Lufthansy lub jej części z poziomu innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do całości lub części strony internetowej Lufthansy.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej do treści na stronie internetowej Lufthansy (a także struktury i układu strony internetowej), wraz z kodem jej oprogramowania, należą do Deutsche Lufthansa AG lub jej licencjodawców. Kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub powielanie w innej formie treści ze strony internetowej Lufthansy lub kodu oprogramowania tej strony, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Deutsche Lufthansa AG, są zabronione.

3. Dozwolony użytek

Wszystkie usługi na stronie internetowej Lufthansy (w tym mechanizm rezerwacji) są świadczone wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi sprawdzania dostępności towarów lub usług związanych z jego podróżą (np. rozkładu rejsów), dokonywania zgodnych z prawem rezerwacji, korzystania z odprawy online lub zawierania innych transakcji z dostawcami. Użytkownikowi wolno korzystać ze strony internetowej wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami oraz w dopuszczalnych prawem i opisanych powyżej celach. W szczególności wyrażasz zgodę na następujące warunki:

  • 3.1 Użytkownikowi nie wolno korzystać ze strony internetowej Lufthansy w sposób powodujący naruszenie praw własności innych osób.
  • 3.2 Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony internetowej Lufthansy. Dotyczy to również wprowadzania plików zainfekowanych wirusami.
  • 3.3 Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań skutkujących nieuzasadnionym lub nadmiernym obciążeniem infrastruktury Lufthansy.
  • 3.4 Użytkownikowi nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanej przez Lufthansę, ani w inny sposób zakłócać działania strony internetowej Lufthansy.
  • 3.5 Użytkownikowi nie wolno powielać informacji ze strony internetowej Lufthansy w celach komercyjnych. Dotyczy to również udzielania informacji o cenach biletów na rejsy Lufthansy na innej stronie internetowej lub innym serwerze online. W szczególności użytkownikowi nie wolno kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać lub powielać treści usuniętej ze strony internetowej Lufthansy za pomocą „robotów”, innych technologii wyszukiwania ani poprzez inne automatyczne mechanizmy.
  • 3.6 Użytkownikowi nie wolno przejmować, podejmować prób przejęcia ani uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do żadnej z naszych sieci, żadnymi środkami.
  • 3.7 Użytkownikowi nie wolno dokonywać nieautoryzowanych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji, w tym w szczególności rezerwacji opłacanych kartami kredytowymi lub z rachunków bankowych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania

Bez uszczerbku dla innych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów) zastrzegamy sobie prawo anulowania Twojej rezerwacji bez konsultowania się z Tobą lub odmówienia Ci dostępu do strony internetowej Lufthansy, jeżeli nie przestrzegasz niniejszych warunków i zasad korzystania.

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w każdej chwili i bez zapowiedzi, ulepszeń lub modyfikacji w odniesieniu do informacji, usług, produktów i innej treści strony internetowej Lufthansy.

6. Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odwołania do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Lufthansę. O ile nie wskazano inaczej, nie udzielamy rekomendacji dla żadnej z tych stron internetowych i wyraźnie odcinamy się od wszelkiej zamieszczanej na nich treści. Niniejsza deklaracja odnosi się do wszystkich linków do zewnętrznych stron udostępnianych przez Lufthansę oraz do wszelkiej treści na stronach, do których te linki prowadzą.

Zastrzegamy sobie prawo uzależnienia umieszczenia linku do innej strony internetowej od naszej pisemnej zgody oraz prawo wycofania naszej zgody na taki link w każdej chwili.

7. Zastrzeżenie prawne

Lufthansa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność ani jakość informacji podawanych przez strony trzecie (np. partnerów współpracujących, operatorów turystycznych, operatorów lotnisk, użytkowników stron internetowych). Roszczenia wobec Lufthansy dotyczące odpowiedzialności związanej ze szkodami materialnymi lub niematerialnymi, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie podanych informacji, są wykluczone, chyba że istnieje dowód na to, że Lufthansy doszło do zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd.

8. Przechowywanie adresów IP

Kiedy odwiedzasz stronę internetową Lufthansy, nasz serwer sieciowy automatycznie zapisuje adres IP Twojego dostawcy usług internetowych, stronę, z której przechodzisz na naszą stronę internetową, strony, które odwiedzasz w ramach naszej strony internetowej, oraz datę i czas trwania Twojej wizyty. W przypadku naruszenia niniejszych warunków i zasad zapisany przez nas adres IP będzie wykorzystany w celu dochodzenia roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz dla potrzeb postępowania karnego.