Informacje na temat podróżowania z psami asystującymi

Podróżując Lufthansą możesz nieodpłatnie zabrać swojego psa asystującego do kabiny pasażerskiej.

Rozróżniamy:

  • certyfikowane psy asystujące (SVAN), takie jak psy przewodnicy
  • psy zapewniające wsparcie emocjonalne (ESAN)

W odniesieniu do psa asystującego zabieranego do kabiny pasażerskiej zastosowanie mają również

Ogólne wymagania dotyczące zabierania psów asystujących do kabiny pasażerskiej

W celu zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego przebiegu rejsu pies musi być wytresowany do posłusznego reagowania na polecenia swojego właściciela oraz stosownego zachowania w miejscu publicznym (tzn. nie szczeka, nie warczy i nie wskakuje na ludzi ani na inne zwierzęta).

Pies nie może pod żadnym pozorem załatwiać potrzeb fizjologicznych w kabinie pasażerskiej ani przy bramce (gate), chyba że następuje to w sposób niewywołujący ryzyka dla zdrowia ani problemów natury higienicznej.
Jeżeli pies nie zachowuje się w stosowny sposób, Lufthansa może przenieść go do luku bagażowego za dodatkową opłatą lub odmówić przewozu zwierzęcia. Pasażerowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty oraz dodatkowe koszty wynikające z przewozu ich psa.

Na pokładzie:

  • Pies musi siedzieć przed fotelem i być przypięty do pasa bezpieczeństwa właściciela za pomocą smyczy.
  • Zwierzę pod żadnym pozorem nie może siedzieć na fotelu pasażerskim.
  • Zalecamy korzystanie z szelek zamiast z obroży.
  • Przez wzgląd na innych pasażerów prosimy o zabranie kagańca dla swojego psa.

Lista kontrolna w zakresie zabierania psów asystujących do kabiny pasażerskiej

Aby ułatwić przygotowania, opracowaliśmy listę kontrolną obejmującą wszystkie ważne kwestie.