Neutralizowanie emisji CO₂

Zróbmy coś dobrego. Wspierajmy razem ochronę klimatu. Zmniejsz emisję CO₂, planując kolejną podróż.

A State Park near Anchorage, Alaska

Zneutralizuj ślad węglowy lotu już przy rezerwacji

Dokonując rezerwacji, możesz zadbać o środowisko i zrekompensować emisję CO₂ związaną z Twoim lotem lub ograniczyć ją w innowacyjny sposób.

W zależności od tego, jak duży chcesz wnieść wkład i jak szybko ma on przynieść efekty, wybierz jedną z trzech opcji:

kompensacja emisji CO₂ związanej z lotem poprzez wkład na rzecz wysokiej jakości projektów ochrony klimatu, stosowanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF)* lub połączenie obu tych celów. W ten sposób możesz zneutralizować wpływ Twojej podróży na emisję CO₂.

Trzy opcje, jeden cel: ochrona klimatu

Zrekompensuj emisję dwutlenku węgla

Zarezerwuj lot i skompensuj jego wpływ: informacja o emisji odpowiadającej Twojemu lotowi jest wyświetlana w trakcie rezerwacji - możesz ją od razu skompensować.

Loty, które już zostały zarezerwowane lub zrealizowane można w każdej chwili łatwo rozliczyć z naszym partnerem Compensaid.

* SAF wykorzystywane przez Lufthansa Group jest produkowane z surowców zgodnych z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (2018/2001/UE, art. 30) „RED II”. Całość wykorzystywanego SAF jest certyfikowana zgodnie z ISCC lub RSB, przy redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 80%. Część odnawialna produktów jest wytwarzana w zrównoważony i etycznie akceptowalny sposób, z wykorzystaniem praktyk rolniczych i przemysłowych zgodnych ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa pracy, innymi przepisami oraz wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym m.in. z Konwencjami MPO nr 138, 182 i 105.