Warunki i zasady użytkowania Lufthansa iD

Następujące Warunki i zasady użytkowania Lufthansa iD (zwane dalej "„Warunkami i zasadami użytkowania”") dotyczą korzystania z usługi Lufthansa iD (zwanej dalej "„Lufthansa iD”") udostępnianej przez spółkę Deutsche Lufthansa AG (zwaną dalej "„Lufthansą”").

Chcielibyśmy oferować nasze usługi tak wygodnie, jak to możliwe i zapewnić podróż dopasowaną do osobistych wymagań i oczekiwań, począwszy od pierwszej wizyty na naszej stronie lufthansa.com oraz na innych stronach i aplikacjach oferowanych przez nas lub inne firmy Lufthansa Group, aż po koniec podróży i jeszcze dalej. Dzięki Lufthansa iD, oferujemy możliwość stworzenia bezpłatnego profilu klienta umożliwiającego korzystanie z szerokiej gamy spersonalizowanych usług.

W szczególności, po zalogowaniu się na lufthansa.com lub na innej stronie czy w aplikacji, dzięki Lufthansa iD zapewniamy następujące usługi:

  • możliwość spersonalizowanego korzystania z danej strony internetowej lub aplikacji, np. poprzez osobiste adresowanie, otrzymywanie informacji odpowiadających aktualnej rezerwacji lub otrzymywanie wstępnie wypełnionych formularzy bez potrzeby tworzenia osobnego konta użytkownika;
  • ułatwienie procesu rezerwacji poprzez personalizację (i) pokazując podczas sprawdzania dostępności rejsów najpierw 3 najlepsze rejsy rekomendowane przez nas, (ii) ustawiając preferowaną klasę podróży oraz (iii) wstępnie wybierając taryfę, którą rekomendujemy;
  • ułatwienie rezerwacji oraz odprawy dzięki wstępnie wypełnionym formularzom;
  • spersonalizowane korzystanie z naszego programu rozrywki na pokładzie oraz usług FlyNet.

Pozwala także na powiązanie wcześniejszych rezerwacji z profilem, aby można było je przeglądać i odzyskiwać, jeśli rezerwacje zostały dokonane podczas bycia zalogowanym lub dodane do profilu później.

Istnieje również możliwość wyrażenia zgody na komunikację marketingową, aby otrzymywać informacje i i indywidualne oferty od linii lotniczych należących do Lufthansa Group oraz od firm partnerskich.

I dodatkowo, jeżeli zostanie wyrażona zgoda, chcielibyśmy usprawnić użytkowanie naszej strony, oferując spersonalizowane dodatkowe usługi na portalu rezerwacyjnym.

1. Zakres

Niniejsze Warunki i zasady użytkowania dotyczą korzystania z Lufthansa iD na stronie lufthansa.com, w aplikacji Lufthansy lub na innej stronie lub aplikacji Lufthansy lub spółek stowarzyszonych, jeżeli logowanie poprzez Lufthansa iD jest tam oferowane.

Ponadto, obowiązują warunki dotyczące danego kanału, takie jak Warunki użytkowania stron internetowych Lufthansy.

Łącząc swój profil Lufthansa iD z kontem w programie Miles & More, zastosowanie mają również Warunki uczestnictwa w programie Miles & More.

Ogólne warunki przewozu linii lotniczych należących do Lufthansa Group, które można sprawdzić tutaj, dotyczą wykonywania usługi połączeń lotniczych.

2. Rejestracja w Lufthansa iD

Możesz zarejestrować się w serwisie Lufthansa iD i założyć profil Lufthansa iD poprzez podanie adresu e‑mail i stworzenie hasła. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych. Następnie, na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz potwierdzenie, dzięki któremu dokończysz proces rejestracji w Lufthansa iD. W swoim profilu można dobrowolnie uzupełnić swoje dodatkowe dane, jak również preferencje klienta i podróży. Jeżeli nie potwierdzisz rejestracji poprzez link podany w wysłanej do Ciebie wiadomosci e-mail z potwierdzeniem rejestracji, w terminie określonym w wiadomości, dezaktywujemy tymczasowo utworzony profil Lufthansa iD.

Podobnie, Twój tymczasowy profil Lufthansa iD zostanie ustawiony jako nieaktywny, jeżeli nie dokończysz rejestracji, a e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany więcej niż trzy razy. Po okresie 30 dni nieaktywnego statusu, Twoje dane zostaną usunięte.

3. Informacje i dane dostępu Lufthansa iD

Twoje dane osobowe podawane podczas procesu rejestracji w Lufthansa iD oraz, jeśli ma to miejsce, dane dobrowolnie dodane w terminie późniejszym muszą być prawdziwe. Ponadto, nie możesz przechowywać żadnych danych osobowych stron trzecich, np. pozostałych pasażerów, w swoim profilu Lufthansa iD bez ich zgody.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych dostępu, w szczególności hasła, i nie powinieneś go udostępniać lub pozwalać na korzystanie z niego osobom trzecim. Jeśli je zgubisz lub dowiesz się o jakimkolwiek nadużyciu, natychmiast zmień swoje dane dostępu i zgłoś nam swoje podejrzenia. W takim przypadku, jak również w sytuacji, gdy na podstawie informacji o użytkowaniu przypuszczamy, że mogło dojść do nadużycia ze strony osoby trzeciej, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego profilu Lufthansa iD do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Lufthansa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w wyniku zawinionego pominięcia lub opóźnienia w powiadomieniu do chwili otrzymania takiego powiadomienia w ramach ust. 8 niniejszych Warunków i zasad użytkowania.

4. Korzystanie z profilu Lufthansa iD

Możesz korzystać z Lufthansa iD wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami użytkowania oraz w opisanych wyżej celach. Z Lufthansa iD nie można korzystać zwłaszcza w celach komercyjnych (z wyjątkiem rezerwacji dokonywanych przez osoby podróżujące służbowo) lub w celu powielania usług online lub innych treści internetowych Lufthansy bez jej zgody.

5. Usuwanie profilu Lufthansa iD

Profil Lufthansa iD możesz usunąć otwierając ustawienia profilu dla profilu Lufthansa iD lub poprzez żądanie informacji o twoich prawach jako podmiotu danych zgodnie z art. 15 RODO na datenauskunft@dlh.de.

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Twojego profilu Lufthansa iD w każdej chwili bez podania przyczyny lub w sytuacji opisanej w ust. 2 lub w przypadku naruszenia niniejszych Warunków i zasad użytkowania do czasu usunięcia lub zaprzestania naruszania.

6. Zakończenie Lufthansa iD oraz zmiany w Lufthansa iD

Funkcje Lufthansa iD są stale rozwijane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ulepszania tych funkcji lub Warunków i zasad użytkowania Lufthansa iD w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia funkcjonowania Lufthansa iD w każdej chwili. W takim przypadku Twój profil Lufthansa iD zostanie usunięty.

7. Połączenie z kontem Miles & More

Jeżeli jesteś również uczestnikiem programu Miles & More lub staniesz się nim w przyszłości, poprosimy Cię o powiązanie Twojego konta Miles & More z profilem Lufthansa iD. Takie połączenie nie jest wymagane do korzystania z usług Lufthansa iD. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że będziesz otrzymywać wyłącznie takie wiadomości, których sobie życzysz, oraz że dane w różnych profilach nie są sprzeczne.

a. Przeprowadzenie połączenia
Jeżeli jesteś już klientem Lufthansa iD oraz uczestnikiem programu Miles & More, możesz powiązać oba profile korzystając z takiej opcji w ustawieniach profilu. W trakcie procesu łączenia możemy zapewnić jednolite zarządzanie ustawieniami komunikacji. Jeśli posiadasz tylko jeden z dwóch profili, możesz utworzyć powiązanie również podczas tworzenia drugiego profilu, korzystając z opcji dostępnej w tym celu w ustawieniach profilu.

b. Konsekwencje połączenia
Jeżeli dane przechowywane na danym koncie lub profilu, takie jak na przykład adres e-mail, dane kontaktowe lub preferencje rejsu oraz zgody na ochronę danych nie pokrywają się w momencie łączenia, dane zostaną zsynchronizowane po połączeniu. Jeżeli dane się różnią, masz możliwość wyboru danych, które chcesz zachować. Szczegóły można znaleźć w Polityce ochrony danych Lufthansa iD.

c. Zakończenie powiązania
Możesz zakończyć połączenie kont, odpowiednio dostosowując ustawienia profilu. Dodatkowo, połączenie pomiędzy profilem Lufthansa iD oraz kontem Miles & More można zakończyć usuwając profil Lufthansa iD lub konto Miles & More. Procedurę usuwania profilu Lufthansa iD wyjaśniono w pkt 5 niniejszych Warunków i zasad użytkowania. Informacje jak usunąć swoje konto Miles & More w Warunkach i zasadach użytkowania Miles & More.

8. Bezpieczeństwo danych

Spółki należące do Lufthansa Group przykładają największą wagę do bezpieczeństwa danych i stosują techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową zmianą, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez nieuprawnione osoby. Nasze środki bezpieczeństwa są aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. W tym celu, podczas połączenia i następującej po nim synchronizacji wykorzystywane są metody szyfrowania. Wszystkie inne środki stosowane przez poszczególne przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia przechowywanych u nich danych można znaleźć w odpowiednich politykach ochrony danych.

9. Odpowiedzialność

Profil Lufthansa iD z reguły jest dostępny przez całą dobę. Wyjątek stanowią przerwy techniczne związane z konserwacją systemu lub programu. Mogą być one związane z ograniczeniami użytkowania, które postaramy się zminimalizować. Nie ma żadnych roszczeń do użytkowania Lufthansa iD.

Poniższe informacje dotyczą szkód poniesionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z usług Lufthansy lub jego zastępczych pośredników: odpowiedzialność jest nieograniczona w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania, a także w przypadku gwarancji. W przypadku lekkiego zaniedbania odpowiedzialność jest również nieograniczona w przypadku uszkodzenia ciała, utraty życia lub zdrowia. W przypadkach drobnych zaniedbań w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków, odpowiedzialność ogranicza się do kwoty związanej z przewidywaną, zwykle występującą szkodą mienia i wynikającą z niej stratą finansową.

Za niezbędny obowiązek uznaje się obowiązek, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Lufthansa iD oraz na którego zgodności uczestnik może ogólnie polegać. Wszelka dalsza odpowiedzialność za szkody, z wyjątkiem roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za wyrób (Produkthaftungsgesetz) jest wykluczona.

10. Ochrona danych

Jeżeli stworzysz profil Lufthansa iD, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody lub na podstawie ustawowej, o którą prosimy w ramach procesu rejestracji, którą możesz później dobrowolnie uzupełnić lub która jest wymagana w związku z korzystaniem z Lufthansa iD oraz w przypadku połączenia z Miles & More.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityka ochrony danych Lufthansa iD.

11. Prawo właściwe, właściwość terytorialna

Obowiązuje prawo niemieckie. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (Kaufmann), właściwością miejscową sądu jest Frankfurt nad Menem (Republika Federalna Niemiec). Ta sama zasada obowiązuje, gdy nie podlegasz właściwemu sądowi w Niemczech i nie jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli jesteś konsumentem i jesteś rezydentem spoza terytorium Niemiec, ale EOG, możesz dochodzić roszczeń zarówno we Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, jak i w sądzie właściwym w kraju, w którym mieszkasz według własnego uznania. Ponadto, działania mogą zostać również podjęte przeciwko Tobie w sądzie właściwym dla Twojego ogólnego miejsca zamieszkania lub w dowolnym innym miejscu właściwym dla tego miejsca. Nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach arbitrażowych i nie możemy również zaoferować możliwości uczestniczenia w takich postępowaniach.

Stan na wrzesień 2018