Πιο βιώσιμες πτήσεις

Ας κάνουμε τη διαφορά. Ας στηρίξουμε μαζί την προστασία του περιβάλλοντος.

A State Park near Anchorage, Alaska

Κάντε την πτήση σας πιο βιώσιμη με την επόμενη κράτηση.

Ανάλογα με τον προορισμό, μπορείτε να κάνετε το ταξίδι σας πιο βιώσιμο είτε κάνοντας ένα μόνο κλικ κατά τη διάρκεια της κράτησης είτε επιλέγοντας ένα Green Fare ή αλλιώς «Πράσινο» ναύλο κατά την τιμολόγηση. Οποιαδήποτε επιλογή και αν κάνετε, επιλογή αυτή θα κάνει τη διαφορά.

Μπορείτε να αντισταθμίσετε τις εκπομπές CO₂ της πτήσης σας κατά τη διάρκεια της κράτησης, στηρίζοντας τα υψηλού επιπέδου φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα, τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)*, ή έναν συνδυασμό των δύο.

Εάν επιλέξετε να αγοράσετε έναν πράσινο ναύλο, η πτήση σας θα γίνει πιο βιώσιμη χάρη σε έναν προκαθορισμένο συνδυασμό χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (μείωση 20% των εκπομπών της πτήσης χάρη στα SAF) και συνεισφοράς σε υψηλής ποιότητας έργα προστασίας του κλίματος (αντιστάθμιση 80% των εκπομπών της πτήσης)).

Πώς να κάνετε κράτηση σε πράσινο ναύλο:

1. Αναζητήστε ένα από τα επιλέξιμα «Πράσινα» ταξίδια μας παρακάτω.

2. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον «Πράσινο» ναύλο και προχωρήστε στην κράτηση.

Τρεις επιλογές, ένας στόχος: πιο βιώσιμα αεροπορικά ταξίδια

Αντισταθμίστε τις εκπομπές άνθρακα τώρα

Κάντε κράτηση πτήσης και αντιστάθμιση ταυτόχρονα: οι εκπομπές άνθρακα της πτήσης σας εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και μπορείτε να τις αντισταθμίσετε αμέσως.

Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αντισταθμίσετε τις πτήσεις για τις οποίες έχει γίνει ήδη κράτηση ή έχουν ολοκληρωθεί: ανά πάσα στιγμή με τον εταίρο μας, την Compensaid.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα SAF

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα;

* Τα SAF που χρησιμοποιούνται από το Lufthansa Group παράγονται από πρώτες ύλες σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2018/2001/ΕΕ, άρθρο 30) «RED II». Όλα τα χρησιμοποιούμενα SAF είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το σύστημα ISCC ή RSB με τουλάχιστον 80% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Το ανανεώσιμο μέρος του προϊόντος παράγεται με βιώσιμο και δεοντολογικά αποδεκτό τρόπο, βάσει ορθών γεωργικών και βιομηχανικών πρακτικών που σέβονται όλα τα ισχύοντα εργασιακά δικαιώματα και τη νομοθεσία, καθώς και όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Σύμβασης #138 της ΔΟΕ, της Σύμβασης #182 της ΔΟΕ και της Σύμβασης #105 της ΔΟΕ.