Πτήσεις με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Ας κάνουμε τη διαφορά. Ας στηρίξουμε μαζί την προστασία του περιβάλλοντος. Προσθέστε απλώς τη συνεισφορά σας στην κράτηση του επόμενου ταξιδιού σας.

A State Park near Anchorage, Alaska

Συμβάλετε στο ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα της πτήσης σας καθώς κάνετε την κράτηση

Κάντε το ταξίδι σας πιο βιώσιμο από τη στιγμή της κράτησης και είτε αντισταθμίστε τις εκπομπές άνθρακα της πτήσης σας, είτε μειώστε τις με πρωτοποριακό τρόπο.

Ανάλογα με το πόσο θέλετε να συνεισφέρετε και το πόσο γρήγορα θέλετε να τεθούν σε ισχύ τα μέτρα, επιλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους:

αντισταθμίστε τις εκπομπές άνθρακα της πτήσης σας στηρίζοντας τα υψηλής ποιότητας προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF)*, ή έναν συνδυασμό των δύο. Έτσι, θα αποκτήσετε την ευκαιρία να κάνετε ουδέτερο το ισοζύγιο άνθρακα του ταξιδιού σας σε ατομικό επίπεδο.

Τρεις επιλογές, ένας στόχος: προστασία του περιβάλλοντος

Αντισταθμίστε τις εκπομπές άνθρακα τώρα

Κάντε κράτηση πτήσης και κάντε αντιστάθμιση ταυτόχρονα: οι εκπομπές άνθρακα της πτήσης σας εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και μπορείτε να τις αντισταθμίσετε αμέσως.

Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αντισταθμίσετε τις πτήσεις για τις οποίες έχει γίνει ήδη κράτηση ή έχουν ολοκληρωθεί ανά πάσα στιγμή με τον συνεργάτη μας, την Compensaid.

* Το SAF που χρησιμοποιείται από τη Lufthansa Group είναι φτιαγμένο από πρώτες ύλες σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2018/2001/ΕΕ Άρθρο 30) «RED II». Όλο το εφαρμοσμενο SAF είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα ISCC ή RSB με τουλάχιστον 80% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Το ανανεώσιμο μέρος του προϊόντος παράγεται με βιώσιμο και δεοντολογικά αποδεκτό τρόπο χρησιμοποιώντας ορθές γεωργικές και βιομηχανικές πρακτικές με σεβασμό όλων των ισχυόντων εργασιακών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας, και όλων των περιβαλλοντικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Σύμβασης #138 της ΔΟΕ, της Σύμβασης #182 της ΔΟΕ και της Σύμβασης #105 της ΔΟΕ.