Πάγιες χρεώσεις για υπέρβαρο αποσκευών

Οι χρεώσεις για υπέρβαρο αποσκευών μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορα νομίσματα. Στην περίπτωση αυτή, τα παρακάτω νομίσματα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών στο τοπικό νόμισμα:

  • EUR (για παράδοση αποσκευών στην Ευρώπη)
  • CAD (για παράδοση αποσκευών στον Καναδά)
  • JPY (για παράδοση αποσκευών στην Ιαπωνία)
  • USD (για παράδοση αποσκευών σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που δεν προαναφέρονται)

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν στα δρομολόγια από/προς ΗΠΑ ή Καναδά.

Το νόμισμα που ισχύει στον τόπο παράδοσης των αποσκευών θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους ολόκληρου του δρομολογίου. Στη συνέχεια, αν απαιτείται, θα πραγματοποιείται μετατροπή στο τοπικό νόμισμα.

Για πτήσεις στις οποίες το αεροδρόμιο προορισμού ή/και αναχώρησης δεν είναι το ίδιο και στις δύο κατευθύνσεις, ή όταν έχετε stop-over για περισσότερες από 24 ώρες, θα χρεώνεται το τέλος αποσκευής του πιο απομακρυσμένου σημείου ολόκληρου του δρομολογίου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους προορισμούς και τις τιμές ζώνης εδώ.

Πάγιες χρεώσεις για αποσκευή που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος ή/και μέγεθος

Economy Class και Premium Economy Class

Μεγαλύτερη Ή βαρύτερη από το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν αποσκευών

Βάρος: 24 έως 32 κιλά ή διαστάσεις1: 159 έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 40 EUR
46 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 50 EUR
57 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 75 EUR
86 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 100 EUR
115 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 120 EUR
138 USD
180 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 150 EUR
172 USD
225 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία Βαρύτερη:
100 EUR
150 USD
150 CAD

Μεγαλύτερη:
200 EUR
300 USD
300 CAD

Μεγαλύτερη ΚΑΙ βαρύτερη από το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν αποσκευών

Βάρος: 24 έως 32 κιλά και διαστάσεις1: 159 έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 80 EUR
92 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 100 EUR
114 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 150 EUR
172 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 200 EUR
230 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 240 EUR
276 USD
360 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 300 EUR
345 USD
450 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία 300 EUR
450 USD
450 CAD

Business Class και First Class

Μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο δωρεάν αποσκευών

Διαστάσεις1: 159 cm έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 40 EUR
46 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 50 EUR
57 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 75 EUR
86 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 100 EUR
115 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 120 EUR
138 USD
180 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 150 EUR
173 USD
225 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία 200 EUR
300 USD
300 CAD

Πάγιες χρεώσεις για πρόσθετη αποσκευή

Πάγιες χρεώσεις για δεύτερη παραδοτέα αποσκευή

Economy Class

Δρομολόγια μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού και Κεντρικής Αμερικής² ³

Βάρος: έως 23 κιλά και διαστάσεις1: έως 158 cm

  Προπληρωμένη (online) Κέντρο Εξυπηρέτησης της Lufthansa*
Στο αεροδρόμιο
Διηπειρωτικά δρομολόγια (μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού και Κεντρικής Αμερικής) 80 EUR
85 USD
85 EUR
90 USD
90 CAD
90 CHF
90 EUR
100 USD
100 CAD
100 CHF

Δρομολόγια μεταξύ ΗΠΑ και Αιγύπτου, Λιβάνου και Ιορδανίας

Βάρος: έως 23 κιλά και διαστάσεις1: έως 158 cm

  Προπληρωμένη (online) Κέντρο Εξυπηρέτησης της Lufthansa*
Στο αεροδρόμιο
 
Διηπειρωτικά (δρομολόγια μεταξύ ΗΠΑ και Αιγύπτου, Λιβάνου και Ιορδανίας) 80 EUR
90 USD
85 EUR
95 USD
90 EUR
100 USD
 

Εισιτήρια που εκδόθηκαν στη Βραζιλία

Βάρος: έως 23 κιλά και διαστάσεις1: έως 158 cm

  Προπληρωμένη (online) Κέντρο Εξυπηρέτησης της Lufthansa*
Στο αεροδρόμιο
Διηπειρωτικά 135 EUR
150 USD
140 EUR
155 USD
175 EUR
195 USD

Πρόσθετη, μεγαλύτερη Ή βαρύτερη αποσκευή

Βάρος: 24 έως 32 κιλά ή διαστάσεις1: 159 έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 110 EUR
126 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 130 EUR
149 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 175 EUR
201 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 250 EUR
287 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 320 EUR
368 USD
480 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 400 EUR
460 USD
600 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία Βαρύτερη:
250 EUR
350 USD
350 CAD

Μεγαλύτερη:
350 EUR
500 USD
500 CAD

Πρόσθετη, μεγαλύτερη ΚΑΙ βαρύτερη αποσκευή

Βάρος: 24 έως 32 κιλά και διαστάσεις1: 159 έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 150 EUR
172 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 180 EUR
206 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 250 EUR
287 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 350 EUR
402 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 440 EUR
506 USD
660 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 550 EUR
633 USD
825 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία 450 EUR
650 USD
650 CAD

Business Class και First Class

Πρόσθετη αποσκευή

Βάρος: 32 κιλά και διαστάσεις1: 158 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία)
70 EUR
80 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 80 EUR
92 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 100 EUR
115 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων
150 EUR
172 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων
200 EUR
230 USD
300 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων
250 EUR
287 USD
375 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία 150 EUR
200 USD
200 CAD

Πρόσθετη και μεγαλύτερη αποσκευή

Βάρος: 32 κιλά και διαστάσεις1: 159 έως 292 cm

Πτήσεις εσωτερικού (Γερμανία) 110 EUR
126 USD
Δρομολόγια εντός Ευρώπης 130 EUR
149 USD
Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 175 EUR
201 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μικρών αποστάσεων 250 EUR
287 USD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεσαίων αποστάσεων 320 EUR
368 USD
480 CAD
Διηπειρωτικά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων 400 EUR
460 USD
600 CAD
Δρομολόγια από/προς Ιαπωνία 350 EUR
500 USD
500 CAD

*Ισχύει μόνο για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και μετά. Βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου του σχετικού Κέντρου Εξυπηρέτησης της Lufthansa.

1 Οι διαστάσεις της αποσκευής υπολογίζονται από το άθροισμα του ύψους, του πλάτους και του βάθους (ύψος + πλάτος + βάθος).

2 Η Κεντρική Αμερική περιλαμβάνει τις παρακάτω χώρες: Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Κόστα Ρίκα, Μπελίζ, Νικαράγουα, Ονδούρα και Παναμά.

3 Οι πάγιες χρεώσεις για τη δεύτερη παραδοτέα αποσκευή δεν ισχύουν για εισιτήρια "Round the World". Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συνήθεις χρεώσεις για υπέρβαρο αποσκευών.