Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Star Alliance Biometrics

Με το σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου της Star Alliance, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον έλεγχο ασφαλείας και στην επιβίβαση γρήγορα και σχεδόν ανέπαφα, χωρίς κάρτα επιβίβασης ή smartphone. Εδώ συνοψίζονται όλες οι σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Εγγραφή και σύνδεση

Στο αεροδρόμιο

Προστασία δεδομένων