Lufthansa Facebook sayfası için Gizlilik Politikası

1. Genel

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin Lufthansa Facebook sayfası tarafından işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmektedir.
Facebook sayfasına aşağıdaki bağlantı yoluyla erişilebilir:

https://de-de.facebook.com/Lufthansa/

Kişisel verinizi korumak, Deutsche Lufthansa AG için büyük önem taşımaktadır. Kişisel verinizi geçerli veri koruma kanunu doğrultusunda özellikle Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) (Yönetmelik (AB) 2016/679; GDPR) kullanıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, Facebook Gizlilik Politikası, özellikle Veri Politikası ile birlikte okunmalıdır; veri işlemenin amacı ve kapsamı, haklarınızı ve gizliliğinizi korumak için ayarlar hakkında ilave bilgi Facebook Veri Politikasında görülebilir. Veri Politikası şu adreste görülebilir:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

2. Veri denetleyicisi

Deutsche Lufthansa AG GPDR Madde 24 kapsamında veri işlemeye ilişkin denetleyicidir. Deutsche Lufthansa AG ve Facebook GDPR Madde 26 (1) doğrultusunda müşterek denetleyiciler oldukları sürece, karşılık gelen anlaşma uygulanacaktır:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Bu anlaşma hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin (bölüm “Page Insights’ı oluşturmak için kullanılan bilginize ilişkin Sorumluluk”):

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

İletişim bilgileri:

"Lufthansa"

Deutsche Lufthansa AG
Linnicher Strasse 48
50933 Cologne
Almanya
İletişim: datenschutz@dlh.de

müştereken “biz, “bize, bizi

"Facebook"

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2
İrlanda
İletişim: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586

3. Veri koruma yetkilisinin iletişim ayrıntıları

Veri koruma yetkilisinin iletişim ayrıntıları:

Lufthansa Şirketler Grubu Grup Veri Koruma Yetkilisi
Deutsche Lufthansa AG
E-posta: ​datenschutz@dlh.de

Data Protection Officer of Facebook Ireland Ltd.
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

4. Veri işlemenin kapsamı ve niteliği

Lufthansa, kişisel verinizi Lufthansa Facebook sayfasında aşağıdaki şekillerde işler:

 • Lufthansa Facebook sayfasıyla etkileşime geçtiğinizde, halka açık profil bilginiz (ekran adınız dahil)
 • Lufthansa Facebook sayfası ile şu yollarla iletişim kurduğunuzda
  • bir ileti yükleyerek ve buraya kişisel bilginizi girerek
  • İletiler altında yorum işlevi yoluyla kişisel verinizi girerek
  • Lufthansa ile Messenger yoluyla iletişim kurarak ve kişisel bilginizi vererek
 • Lufthansa Facebook sayfası ile etkileşime geçtiğinizde, Facebook Insights sayfa kullanımı hakkındaki istatistikleri toplamak için verilerinizi kullanır. Lufthansa Facebook sayfası ile etkileşime geçtiğinizde, Insights verisinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu sayfaya bakın:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Facebook kullanıcılarından gelen mesajları verimli biçimde işlemek amacıyla, bunların yanı sıra karşılık gelen profilin ana verisi de Lufthansa’nın sorumlu olduğu sistemlerde Lufthansa Facebook sayfası dışında işlenir. Veriler 6 ay sonra silinir; Lufthansa Facebook sayfasındaki veriler için, Facebook silme kuralları geçerlidir (bkz. Bölüm 6).

Bizimle e-posta veya Facebook Messenger yoluyla iletişim kurduğunuz zaman iletişim şifrelenmez.

5. Yasal temel ve amaçlar

5.1 Lufthansa

Kişisel veriniz aşağıdaki yasal temele dayalı olarak işlenir:

Madde 6 (1) b) GDPR (sözleşmenin ifası, sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması)
Lufthansa, Lufthansa ile akdettiğiniz sözleşmeleri yerine getirmek veya sözleşme öncesi tedbirleri yürütmek amacıyla kişisel verinizi işler. Lufthansa’ya kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda verebilirsiniz:

 • Lufthansa hizmetleri ve teklifleri hakkında sorularınız varsa
 • Bir Lufthansa hizmeti hakkında şikayette bulunmak isterseniz
 • Lufthansa’ya başvurunuz veya başvuru durumunuz hakkında bilgi almak isterseniz

Veriniz, isteğinizi işlemek için kurum içinde paylaşılabilir.

İşlenen verinin miktarı ve kategorisi Lufthansa’ya verdiğiniz veriye dayanır. İsteğinizi işlemek amacıyla, Lufthansa’nın sizden ilave veri istemesi gerekli olabilir. Bu durumda, Lufthansa sizden isteğinizi işlemek için gerekli ek veriyi ve bilgiyi isteyecektir. Aşağıdaki veri genel olarak işlenir:

 • Adı
 • Soyadı
 • Unvan / Cinsiyet
 • İsteğinizin / mesajınızın parçası olarak bize gönderdiğiniz kişisel bilgi

Madde. 6 (1) f) GDPR (meşru çıkarları korumak için)
Lufthansa ayrıca meşru çıkarlarını korumak amacıyla kişisel verinizi işler. Bu işlemenin amacı aşağıdaki gibidir:

 • Facebook sayfasında kullanıcı davranışınız ile ilgili analizleri ve istatistikleri değerlendirmek
 • Kullanıcı dostu ve çekici olma nitelikleri bakımından Facebook sayfasını en uygun hale getirmek ve kullanıcı dostu pazarlama tedbirlerini uygulamaya koymak
 • Facebook kullanıcıları tarafından diğer iletişim ve etkileşimler

5.2 Facebook

Facebook tarafından kişisel verinizin kullanımına ilişkin yasal temel hakkında bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

6. Veri silme ve muhafaza yöntemi

Kişisel veriniz Lufthansa’nın kurum içi sistemlerinden belirtilen amaçlar için artık gerekmediği takdirde silinir. Ancak, Lufthansa’nın bazen verinizi muhafaza dönemlerinin ve yasa koyucu veya denetim makamları tarafından Alman Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu veya Para Aklama Kanunundan türetilebilecek belirlenmiş son tarihlerin bitimine kadar saklamaya devam etmesi zorunludur. Bunlar genellikle altı ila on yıldır. Ayrıca, Lufthansa yasal hak taleplerinin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerekli olduğu takdirde, verinizi yasal sınırlama dönemleri doluncaya kadar muhafaza edebilir. Bundan sonra, ilgili veri rutin olarak silinir.

Facebook’un veri silme ve muhafaza dönemleri hakkında bilgi için, lütfen bakın:

https://www.facebook.com/about/privacy/update (bölüm “Verilerin tutulması, hesabın devre dışı bırakılması ve silinmesi”)

7. Haklarınız

GDPR’nin 3. Bölümü kapsamında aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı, GDPR Madde 15
 • Düzeltme hakkı, GDPR Madde 16
 • Silme hakkı (“Unutulma hakkı”), GDPR Madde 17
 • İşlemeyi sınırlama hakkı, GDPR Madde 18
 • Taşınabilirlik hakkı. GDPR Madde 20
 • İtiraz etme hakkı, GDPR Madde 21

Lufthansa ile ilgili haklarınızı savunmak için datenauskunft@dlh.de adresinden; Facebook kullanımı ile ilgili haklarınızı savunmak için aşağıdaki bağlantıdan iletişime geçin:
https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928

Ayrıca bir denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır. Yetkin denetim makamları şunlardır:

Lufthansa için:

Kuzey Rhine-Westphalia Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Devlet Komiseri

PO Box 20 04 44
40102 Dusseldorf

Kavalleriestrasse 2-4
40213 Dusseldorf

Telefon: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-10
E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

Facebook için:

Data Protection Commission

Canal House
Station Road
Portarlington, Co. Laois, R32 AP23
İrlanda

Telefon: +353 (0761) 104 800
LoCall 1890 25 22 31
Faks: +353 57 868 4757
E-posta info@dataprotection.ie